Makes skyldighet för andra makes skuld

2017-12-09 i Skuld
FRÅGA
HejBlir jag betalningsskyldig till min Amerikanska pojkväns skulder, child support, om vi gifter oss?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken svarar varje make för sina egna skulder. När ni gifter er ansvarar ni alltså endast för era egna skulder. En make kan inte bli skyldig att betala den andra makens skuld, oavsett om skulden har uppkommit innan eller efter giftermålet.

Enligt svensk rätt behöver du inte betala din pojkväns skulder om ni gifter er, utan han svarar för sina egna skulder.

Lagen i USA varierar beroende på vilken stat det handlar om, men i huvudregel har du ingen plikt att betala för ett barn som inte är ditt. Detta innebär då att din pojkvän kommer att behöva betala sin skuld själv även om ni gifter er. Undantagsvis kan din inkomst beaktas av domstolen om din pojkvän tjänar för lite i lön eller lönen understiger en viss gräns (in princip nära fattigdom) och således inte kan betala normala avgiften för child support.

Enligt amerikansk rätt har du alltså ingen skyldighet att betala din pojkväns child support för hans tidigare barn om ni gifter er, utan den får han betala själv.

Jag hoppas att jag besvarade din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Filip Westling
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (289)
2018-06-15 Borgensåtagande efter att gäldenär avlidit
2018-06-10 Hur gör man för att driva in en skuld?
2018-06-09 Vill ha tillbaka pengar från en vän
2018-05-30 Kan man bevisa att en skuld är betald om personen man lånat pengar från vägrar skriva ett kvitto?

Alla besvarade frågor (55436)