Makes samtycke till adoption

2015-07-24 i Adoption
FRÅGA
Hejjag är gifte med en man från Uganda som ärensam vårdnadshavere till sina 4 barn.kan jag adoptera dem om han samtycker.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Om du har din makes samtycke så kan du adoptera dennes barn, vilket framgår av Föräldrabalk (1949:381) 4:3. Eftersom han har ensam vårdnad om barnen så behöver du inte också inhämta mammans samtycke till adoptionen (Föräldrabalk 4:5 a andra stycket). Om det är möjligt att göras så kommer dock barnens mamma att av tingsrätten få uttrycka sin inställning i frågan om adoption (Föräldrabalk 4:10 tredje stycket). Detta kan få betydelse när tingsrätten bedömer vad som är det bästa för barnen, vilket är vägledande när den ska avgöra om tillstånd ska ges eller inte.

Om något av barnen dock har hunnit fylla tolv år så måste också barnet ge sitt samtycke till adoptionen för att den ska kunna genomföras (Föräldrabalk 4:5 första stycket). Även om ingen i barnaskaran har fyllt tolv år så tar tingsrätten ändå hänsyn till barnens vilja i varierande grad beroende på deras ålder och mognad (Föräldrabalk 4:6 första stycket). Det är socialnämnden i den kommun där du är folkbokförd som i ett sådant fall har i uppgift att klarlägga barnens inställning till adoptionen, såvida ett samtal med dem inte anses olämpligt (Föräldrabalk 4:10 andra stycket).

Om adoptionen godkänns av rätten så anses barnen som era gemensamma sådana, eftersom du och deras pappa är gifta med varandra. Det innebär bland annat att de har rätt till arv efter er båda på samma sätt som biologiska barn (Föräldrabalk 4:8).

Den tingsrätt till vilken du ska ansöka om adoptionen är den där du har din hemvist (Föräldrabalk 4:9). Om du inte vet vilken tingsrätt det rör sig om så kan du fylla i ditt postnummer i sökfunktionen på Sveriges Domstolars hemsida via http://www.domstol.se/sok/ för att hitta rätt.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (597)
2021-06-22 Ärver adoptivbarn sin biologiska mamma?
2021-06-11 Kan min son adopteras trots att hans biologiska pappa motsätter sig detta?
2021-05-27 Vad gäller vid adoption/förordnande av särskilt vårdnadshavare?
2021-05-12 Hur kan jag ta reda på information om en adoption?

Alla besvarade frågor (93333)