FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning19/02/2016

Makes rätt till arv

Jag är gift med min make sedan 1971 och vi har två gemensamma barn. Jag har mina båda föräldrar i livet, min makes föräldrar är båda avlidna.

Nu till min fråga: Jag vill att om jag avlider före mina föräldrar, så ska min make få detta arv och inte mina barn. Kan jag skriva ett testamente om detta? Jag är övertygad om att båda mina barn också vill ha det på det viset.

Med vänlig hälsning,

Britt-Inger

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Så som jag förstår din fråga vill du att din make ska få rätt till arv efter dig, före era gemensamma barn. Regler om arv finns i Ärvdabalken (ÄB), vilken du hittar här.

I ÄB 2 kapitlet 1 § stadgas visserligen att närmaste arvingar på grund av släktskap är arvlåtarens avkomlingar, alltså dennes barn. I ÄB 3 kap. 1 § sägs dock att om den avlidne var gift ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Detta betyder att om du skulle avlida före din man (och före dina föräldrar) kommer hela din kvarlåtenskap att tillfalla din man med fri förfoganderätt. För att få din önskan uppfylld är det alltså inte nödvändigt för dig att skriva ett testamente.

När din make sedan avlider får era barn dela på den resterande kvarlåtenskapen. Att din make erhåller arvet efter dig med fri förfoganderätt innebär lite förenklat att han får använda kvarlåtenskapen under sin livstid men inte testamentera bort den, då den ska tillfalla era gemensamma barn då maken avlider.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare