Makes rätt att överta hyresrätt

2015-04-15 i Hyresrätt
FRÅGA
Vid dödfall kan hustrun bo kvar i makarnas lägenhet som stod i makens namn och hyresvärden överför kontraktet i hustruns namn eller kan hyresvärden avhysa hustrun som har funktionsnedsättning.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Huvudregeln är att en hyresrätt inte får överlåtas utan hyresvärdens samtycke (12 kap. 32 § jordabalken). Dock finns ett undantag vad gäller makar. Har den efterlevande maken, efter ett arvskifte, tilldelas hyresrätten, får denna make överta lägenheten utan att hyresvärden behöver lämna sitt samtycke (12 kap. 33 §).

Hyresrätten måste emellertid ses som makarnas gemensamma bostad. En bostad räknas som gemensam om den är avsedd som makarnas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål (7 kap. 4 § äktenskapsbalken). Det krävs sålunda inte att båda makarna ständigt och endast bor i denna bostad, utan det är huvudsakliga syftet med bostaden som är det väsentliga. Med största sannolikhet är hyresrätten i din situation makarnas gemensamma hem. Därmed har den efterlevande hustrun rätt att överta lägenhet, oavsett vad hyresvärden tycker. En prövning av om hustrun är en godtagbar hyresgäst ska som utgångspunkt inte ske från hyresvärdens sida. När ett överförande av lägenheten skett och ni underrättat hyresvärden om detta, kommer hyresvärden att få hustrun som hyresgäst. Detta gäller även om hustrun innan makens dödsfall inte stod på hyreskontraktet.

Slutligen, kan hyresvärden inte utan vidare avhysa hustrun från lägenheten, om hon tilldelats den efter bodelningen i anledning av andra makens dödsfall.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1701)
2020-08-12 Krävs det samtycke från hyresvärden när makarna överlåter hyresrätten mellan sig genom en bodelning?
2020-08-04 Normalt slitage
2020-07-31 Bristfälligt golv i hyreslägenhet?
2020-07-31 Störande granne, vad kan man göra?

Alla besvarade frågor (82747)