FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll31/10/2018

Makes försörjningsplikt under betänketiden

Hej,

Jag är under betänketid i min skilsmässa. Min ex-make studerar, jag arbetar. Vi har påbörjat bodelningen och har delat upp gemensamma sparpengar (en större summa) mellan oss, bodelningen berör inte kostnad för lägenhet under betänkteid. Försäljningsprocessen för gemensamt boende har dragit ut på tiden och min ex-make har sedan ett par månader flyttat ut. Nu vägrar min ex-make att stå för hälften av kostnaderna för vårt gemensamma boende med argumentet att hen inte har råd för hen studerar. Jag stod helt för kostnaderna av boendet under sommarmånaderna, min ex-make har arbetat under sommaren och har haft inkomst. Jag menar att hen har tillgångar (sparpengar). Men min ex-make hänvisar till försörjningsplikten i Äktenskapsbalken (ÄktB) 6 kap 1-5 §§ och menar att jag måste försörja hen fram till betänketidens slut. I (ÄktB) 6 kap 1 § Står det: Makarna ska, var och en efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses. Vad ryms inom begreppet förmåga? Måste jag stå för min ex-makes del av gemensamma boendekostnader fram till betänketiden är slut?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Underhållsbidrag mellan makar regleras i Äktenskapsbalkens (ÄktB) 6 kapitel.

Precis som din blivande ex-make säger ska makarna var och en efter förmåga bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses (6 kap. 1 § ÄktB). Tanken är att makar ska leva på samma ekonomiska standard. Denna försörjningsplikt gäller även under betänketiden och upphör att existera först vid äktenskapets slut. Om den ena maken försummar sin underhållsskyldighet, får domstolen ålägga den maken att betala underhållsbidrag till den andra maken (6 kap. 5 § ÄktB).

Till gemensamma behov räknas utgifter för t.ex. mat och bostad medan till personliga behov räknas utgifter för kläder, hygien osv. Vad en make på grund av sin underhållsskyldighet lämnar till den andra maken för dennes personliga behov blir mottagarens egendom (6 kap. 3 § ÄktB). Motsatsvis innebär detta att pengarna du lagt för att täcka era gemensamma behov (och egendom som inhandlats av dem) tillhör dig.

Om ena maken inte kan täcka sina personliga behov eller de betalningar den maken ombesörjer för familjens hushåll behöver den andra maken endast skjuta till de pengar som behövs (6 kap. 2 § ÄktB). Har du rätt i att din make på egen hand kan betala delar, eller hela sin del av de utgifter som ska betalas gemensamt är du inte skyldig att täcka kostnaderna fullt ut på egen hand. Det framhålls varken i förarbeten till lagen eller i praxis att en make inte ska behöva vända sig till sitt sparkapital för att täcka de utgifter som fordras. Utgångspunkten i ett äktenskap är nämligen att vardera maken självständigt ska svara för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB).

Eftersom jag inte känner till era inkomster och utgifter kan jag inte ge ett närmare precist svar på vad som gäller i just ert fall. Har jag klarlagt rättsläget någorlunda för dig tycker jag att du ska försöka tala med din make och försöka strukturera upp hur ni ska sköta betalningarna gemensamt i den mån det är möjligt fram till att äktenskapsskillnaden vunnit laga kraft.

Lycka till och hör av dig igen om du har fler frågor!

Vänligen,

Elin RidegRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000