Makes efterlevanderätt

2015-10-11 i Make
FRÅGA
Hej!Vi är ett gift par med 1 gemensamt barn. Min man har 2 särkullbarn och jag har 1. Vi har ett gemensamt sparkonto med 300 000 på. Om någon av oss dör vill vi bägge att den andra ska få behålla våra sparade pengar. Är detta möjligt? Har hört att det finns ett belopp ingen kan röra tror det var 4 basbelopp. Stämmer detta eller vad kan vi göra?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt 3 kap 1§ Ärvdabalken (ÄB) har efterlevande make rätt att överta hela den avlidne makens kvarlåtenskap. Arvingarna efter den avlidne får ut sitt arv först när den efterlevande makens avlider. Undantaget från detta är om det, som i ert fall, finns särkullbarn. Den avlidne makens särkullbarn har rätt att direkt få ut sin del av kvarlåtenskapen (de kan dock också välja att avstå från detta i enlighet med 3 kap 9§ ÄB, och får då också ut sin del när efterlevande maken går bort). Precis som du säger, finns det en prisbasbeloppsregel som säger att den efterlevande maken alltid har rätt att tillsammans med vad denne erhållit vid bodelningen och/eller utgör dennes enskilda egendom, erhålla egendom ur kvarlåtenskapen (så långt denna räcker) som uppgår till 4 prisbasbelopp (d.v.s. 2015 = 178 000 kr). Det handlar alltså inte om att den efterlevande alltid har rätt att ”få” 178 000 kr av arvet. Det handlar istället om att den efterlevande inte ska lämnas helt barskrapad och det är först när denne inte redan har egendom som är enskild eller som denne fått genom bodelningen (som ju görs p.g.a. att den första maken avlidit) som uppgår till 4 prisbasbelopp som den efterlevande maken kan inkräkta på särkullsbarns rätt att få ut sitt arv direkt.

Det ni kan göra är att ni upprättar ett testamente där ni skriver att ni önskar att efterlevande make ska överta hela kvarlåtenskapen. Dock har särkullbarn alltid rätt att direkt få ut sin laglott (= 50% av vad särkullbarnet skulle ha ärvt egentligen).

Hoppas detta var till hjälp!

Amanda Dyberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (466)
2021-04-19 Bodelning vid dödsfall
2021-04-18 Finns det möjlighet att ge sin make rätt att bo kvar i bostadsrätten efter att man har avlidit?
2021-04-13 Efterlevande makes arvsrätt
2021-03-27 Om min man skulle avlida, kommer hans barn kunna få en del av mitt arv från min mor?

Alla besvarade frågor (91415)