Makes arvsrätt och särkullbarn

Vi gifte oss 1963. Skrev äktenskapsförord 1971 där det framgick att all min egendom som jag skaffade efter det inte skulle ingå i giftorätten. Jag köpte en tvåfamiljsvilla med makens syster 50/50% 1974. Maken står inte på köpehandlingarna. Vi bodde i ena lägenheten med våra två barn och maken var skriven där. Maken hade en egen lägenhet som han gradvis flyttade till. I slutet på 80-talet var vi helt separerade men skilde oss inte. Nu är min make avliden och har ett särkullbarn från före vårt äktenskap. Är villan giftorättsgods? I så fall ska särkullsbarnet ha 1/6. Villan är belånad till skorstenen pga min ålder och jag måste sälja?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten när det gäller makar och arv är att den efterlevande maken ärver allt så länge de gemensamma barnen är ensamma arvingar (se 3 kap. 1 § 1 st. Ärvdabalken). Finns det särkullbarn har de dock förtur framför den efterlevande maken till sin arvslott. Observera här att det rör sig om hela arvslotten och inte bara laglotten. Jag förstår det som att ni har två gemensamma barn och att det sedan finns ett särkullbarn till den avlidna maken. Särkullbarnet har således rätt till 1/3 av arvet och det direkt, medan de två gemensamma barnen får vänta på hela sitt arv tills båda makarna har avlidit.

Den egendom som blir aktuell är den egendom som den avlidne maken äger. Enligt äktenskapsförordet förstår jag det som att all egendom som vardera make införskaffar (efter 1971) blir enskild egendom. Villan har den efterlevande maken inköpt själv efter äktenskapsförordet och maken äger ingen del i fastigheten. Villan har således gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord och därmed kommer den inte att ingå i den egendom som tillhör den avlidna maken och som ska fördelas (dvs. den utgör inte giftorättsgods, se 7 kap. 1-2 §§ Äktenskapsbalken).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Linnea RanvingeRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning