FrågaFAMILJERÄTTBodelning27/06/2017

Makes arv vid skilsmässa

Min fru får snart ett arv. Om vi skall skilja oss efter detta blir arvet endast hennes?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Svaret på frågan beror på vad som menas med att arvet blir ”endast hennes”. För att kunna besvara detta är det viktigt att skilja på att å ena sidan vara ägare till något och å andra sidan att något ingår i en bodelning.

Äktenskapets innebörd för egendom

Äktenskap innebär inte att det en make eller maka köper eller får är bådas automatiskt. Om du är gift och köper en bil, är det du som äger den utåt sett. Detta innebär t.ex. att det är du som bestämmer om bilen ska säljas.

Äktenskapets påverkan på makars ägodelar märks tydligast vid äktenskapets upplösning, t.ex. vid en skilsmässa. Vid en skilsmässa ska bodelning göras (9:1 ÄktB). Detta innebär förenklat att det görs en uppdelning av makarnas samlade tillgångar. Som regel görs en likadelning vilket innebär att makarnas samlade tillgångar som utgör giftorättsgods (se stycket nedan) läggs ihop och sedan delas mellan makarna så att båda får lika mycket.

Giftorättsgods och enskild egendom

Det som ingår i bodelningen, d.v.s. det som fördelas mellan dig och din fru om ni skulle skilja er, kallas för giftorättsgods (10:1 ÄktB). Giftorättsgods är all egendom ni äger, både var för sig och tillsammans, som inte är enskild egendom (7:1 ÄktB). Vad som är enskild egendom anges i 7:2 ÄktB.

Den som ger arvet (arvlåtaren) kan ge arvet tillsammans med ett villkor i ett testamente om att arvet ska vara din frus enskilda egendom (7:2 st 1 p.4 ÄktB). I sådant fall ingår arvet inte i bodelningen och du får inte del av arvets värde.

Exempel på bodelning om arvet inte är enskild egendom (giftorättsgods)

Ponera att du äger hälften av er bostad som är värd 1 000 000, d.v.s. du äger 500 000, och din fru äger andra hälften. Tänk sedan att din fru får ett arv på 50 000 kr (utan villkor om att det är enskild egendom) som utgör. Bodelningens resultat blir då följande.

Ditt giftorättsgods (500 000 kr) kommer att läggas ihop med din frus giftorättsgods (500 000 kr + 50 000 kr), vilket innebär att ni har ett samlat giftorättsgods på 1 050 000 kr. Detta fördelas som huvudregel lika mellan er vid en skilsmässa, vilket innebär att ni får 1 050 000 / 2 = 525 000 kr var. Du kommer därmed att indirekt få en del av arvets värde vid en skilsmässa eftersom din frus giftorättsgods hade ett högre värde än ditt giftorättsgods. (11:4 ÄktB)

Tänk på att det är en del av värdet av arvet som du får och inte nödvändigtvis själva objektet som din fru ärver. En make eller maka har som huvudregel rätt att efter en skilsmässa få de tillgångar den äger, d.v.s. har fått eller köpt (11:7 ÄktB).

Exempel på bodelning om arvet är enskild egendom

Om ni har samma tillgångar som i exemplet ovan men skillnaden är att din frus arv är enskild egendom (genom arvlåtarens villkor), är det endast era andelar av er bostad och inte arvet som ingår i bodelningen. I så fall är ert samlade giftorättsgods 1 000 000 kr och ni får 500 000 kr var. Ingen av er får då en del av den andras giftorättsgods. (11:4 ÄktB)

OBS – exemplena beror på

Dessa exempel kan bli annorlunda om ni har skulder och kan även bero på vems giftorättsgods som överstiger den andras (se t.ex. 11:2 ÄktB).

--- Sammanfattning ---

Om den som ger arvet har ställt krav i sitt testamente på att arvet ska vara din frus enskilda egendom, är arvet hennes i den mening att den inte ingår i en bodelning och du får i sådant fall inte ta del av dess värde vid en skilsmässa.

Arvet är alltid din frus på så sätt att hon är ägare till själva tillgången/tillgångarna och är den som bestämmer om den/de t.ex. får säljas. Om arvet är giftorättsgods (d.v.s. inte enskild egendom) innebär det endast att du kan få en del av värdet av arvet vid en skilsmässa.

Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att ställa fler frågor!

Med vänliga hälsningar

Michelle Gaudin GonzálezRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”