Make/maka säljer enskild egendom, kommer pengarna kunna utmätas för mina skulder?

2017-03-09 i Utmätning
FRÅGA
Jag har en skuld som uppstått via ett kommanditbolag jag drev. Min hustru var inte inblandad i detta bolag över huvud taget. Utmätning från min pension sker via KF. Jag har blivit ombedd att söka skuldsanering. Min fru och jag hade ett äktenskapsförord på ett sommarställe hon ägde när vi blev ihop. Detta ställe är nu sålt. Pengarna för detta ligger på min frus bankkonto. Räknas dessa pengar som vår gemensamma tillgång vid skuldsaneringen eller exkluderas de eftersom pengarna är ett resultat av ett äktenskapsförord?
SVAR

Hej och tack för att du riktar din fråga till oss på Lawline.

Kort svar:
Pengarna exkluderas från utmätning p.g.a. äktenskapsförordet, om inte annat framgår av äktenskapsförordet.

Utveckling av svaret:
Eftersom ni hade ett äktenskapsförord så ingår ju, som du redan känner till, sommarstugan inte i giftorättsgodset och du har ingen rätt alls till sommarstugan. Ett äktenskapsförord ska vara registrerat hos skatteverket enligt äktenskapsbalken 7:3 st 3. Jag antar att ert är det? Om så är fallet så är sommarstugan din frus enskilda egendom juridiskt sett.
Och som du då redan verkar veta så får de inte utmätas för dina gamla skulder.

Vad händer då när sommarstugan säljs?
Egentligen gör det faktiskt inte så stor skillnad att sommarstugan säljs. Pengarna som fås i utbyte mot sommarstugan tar så att säga över sommarstugans plats i äktenskapsförordet. Detta framgår av ÄB 7:2 punkt 6.
Pengarna som din fru fått istället för sommarstugan ska alltså i fortsättningen vara enskild egendom om inget annat avtalat i äktenskapsförordet.

Vadå annat avtalats?
Huvudregeln är som sagt att pengarna är enskild egendom, men om det i ert äktenskapsförord framgår att egendom som träder in istället för den ursprungliga enskilda egendomen ska vara giftorättsgods så blir pengarna som träder istället för sommarstugan alltså giftorättsgods. (Giftorättsgods innebär ju att ni äger det tillsammans och kronofogde kan utmäta hälften).

Det kanske låter konstigt men ibland kan man ha sådana typer av äktenskapsförord där en viss saks affektionsvärde är såpass stort att man tycker att saken ska vara enskild egendom, men efter en försäljning bryr man sig egentligen inte om pengarna.

Förhoppningsvis har ni inte ett sådant äktenskapsförord, men om ert äktenskapsförord uttrycker något liknande villkor så kan kronofogde tyvärr utmäta hälften av inkomsterna från försäljningen av sommarstugan eftersom de då anses tillhöra dig.

Värt att tänka på:
Håll pengarna avskilda från din egendom så att de inte placeras på något slags bankkonto som ni gemensamt förfogar över.
Det kan skapa problem och göra att kronofogdemyndigheten anser att du kan förfoga över pengarna till den grad att det ändå anses vara din egendom. Egentligen blir det inte riktigt utmätningsbar egendom för dina skulder eftersom det faktiskt inte är dina pengar, men det kan uppstå problematik om kronofogde anser det.
Anledningen till detta är att kronofogde har rätt att utmäta egendom i din besittning om inte annat framgår. Här har alltså du viss bevisbörda för att det är din frus pengar, vilket blir omständigt. Se Utsökningsbalken 4:18.

För övrigt kan skuldsanering vara värt att tänka på eftersom det skulle leda till ett lättare liv efter skuldsaneringen. Det förutsätter ju dock att pengar för att ordna en sanering kan ordnas och att du är såpass ung att du dessutom tjänar på det. (Pengarna verkar ju i teorin finnas från sommarstugan).

Jag hoppas att detta besvarar din fråga och att det hela löser sig på bästa sätt!

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. Lind
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?