Make har permanent uppehållstillstånd (PUT). Både maka och barn är svenska medborgare och hela familjen ska nu flytta utomlands några år. Efter hur lång tid kan makens PUT återkallas, och vad gör vi om vi därefter vill återvända till Sverige?

Hej,

min make har PUT och har varit bosatt i sverige sedan 3 år tillbaka, men nu är det så att jag har fått jobb utomlands som jag vill acceptera och då behöver jag tillsamans med min make och våra barn skriva ut oss ifrån sverige villket vi gör hoss skatteverket.

Jag har läst på på migrationsverkets hemsida att även min make som har ett PUT måste fylla i blankett för att kunna behålla sitt PUT minst 1 år högst 2 år, flyttar vi inte hem till sverige igen kan PUT dras in .

Min fråga är om det finns undantag att få ha kvar PUT om vi stannar utomlands längre än 1 till 2 år ?

så vi slipper att gå igenom ansökan om PUT igen, när vi väljer att flytta hem, då jag (Fru samt barnen är svenska medborgare födda och upväxta i Sverige ) och vill gärna ha med make och pappan till våra barn hem med oss när vi väljer att flytta hem till sverige igen.

jag vet inte hur länge vi kommer befinna oss utomlands och hur väl vi kommer att trivas?

kanske blir det längre än 2 år ?

Tack för svar,

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår er oro och att det självklart är av högsta vikt att din make kan följa med familjen både utomlands och tillbaka till Sverige. Jag ska i det följande redogöra för huruvida det är möjligt för din make att behålla sitt permanenta uppehållstillstånd (PUT) även om ni bor utomlands mer än 1-2 år, och därefter för vad som händer om han förlorar sitt PUT. De relevanta reglerna finns i utlänningslagen (UtlL).

Återkallelse av PUT på grund av bosättning utomlands

Enligt UtlL 7:7 gäller att ett PUT vanligtvis ska återkallas för en utlänning som inte längre är bosatt i Sverige. Som du sett gäller ett undantag från denna regel som innebär att om man anmält att man vill ha kvar sitt PUT, får inte uppehållstillståndet återkallas förrän minst två år förflutit. Din make har alltså minst två år då han får behålla sitt PUT trots att han är bosatt utomlands.

Frågan är vad som då krävs för att man ska få behålla sitt PUT längre tid än två år, trots att man är bosatt utomlands. Det korta svaret är att det är oklart vad som krävs. Detta undantag är infört relativt nyligen, och det finns därmed ingen tillgänglig praxis angående bestämmelsen. Även förarbetena till det nya undantaget ger mycket begränsad vägledning i frågan om hur undantaget bör tillämpas.

Det verkar dock som att det avgörande är den anknytning utlänningen (i detta fall din make) har till Sverige. Anledningen till att undantaget infördes var just för att underlätta för rörlighet på det sätt som ni nu planerar. Det sägs dock att poängen är att man, för att man inte ska få sitt PUT återkallat, har kvar en stark anknytning till Sverige, samt att man inte ska kunna vara bosatt utomlands till exempel så mycket som fem år utan återkallelse av sitt PUT.

Det blir dock fortfarande oklart hur stark anknytning till Sverige din make skulle anses kunna ha efter mer än två års vistelse utomlands. Enligt min bedömning bör den fortfarande vara någorlunda stark med tanke på att hela hans familj är svenska medborgare uppväxta i Sverige. Utifrån detta tror jag att ni bör ha en god chans att förlänga er vistelse till något mer än två år om ni efter då visar avsikt att återvända till Sverige hela familjen. Poängen med att kunna få behålla sitt PUT är dock att man i princip hela tiden har som tanke att återvända till Sverige efter några års utlandsvistelse, vilket är anledningen till att man ska ha kvar en stark anknytning. Därför blir det ännu lite oklarare vad som gäller i er situation, då ni själva inte riktigt vet vad ni kommer att göra.

Mer än så kan jag tyvärr inte hitta angående bedömningen i denna bestämmelse. Det beror mycket på hur strikt migrationsverket och migrationsdomstolarna tolkar undantaget och vad som enligt dem krävs för att kunna få behålla sitt PUT efter bosättning i utlandet i mer än två år.

Ni bör alltså i nuläget vara försiktiga med att bosätta er utomlands i (betydligt) mer än två år om ni inte vill riskera att din makes PUT ska återkallas. Nu vidare till frågan om vad som händer om hans PUT ändå skulle dras in.

Vad händer om hans PUT återkallas och ni vill resa tillbaka till Sverige?

Jag går nu alltså vidare till den hypotetiska situationen att din makes PUT blivit återkallat, och ni vill flytta tillbaka till Sverige hela familjen.

Det krävs, som ni säkert vet, att din make har någon typ av uppehållstillstånd om han vill bosätta sig i Sverige. Han kommer kvalificera sig för ett PUT igen om samma förutsättningar föreligger, och kan då alltså helt enkelt ansöka om ett nytt PUT.

Problemet är att man som huvudregel ska ha sökt och fått sitt uppehållstillstånd beviljat innan inresa i Sverige (UtlL 5:18). Om din make får sitt PUT återkallat, och ni därefter vill återvända till Sverige, är då det säkraste sättet att ni lämnar in ansökan om uppehållstillstånd i utlandet och väntar tills det beviljats. Därefter kan ni med hela familjen flytta tillbaka till Sverige.

Det finns dock undantag från huvudregeln att man måste ha sökt och beviljats uppehållstillstånd innan man reser in i Sverige (UtlL 5:18 andra stycket). Det mest relevanta undantaget för din situation från att behöva lämna in ansökan utomlands och vänta där återfinns i femte punkten. För det undantaget krävs att utlänningen (din make) har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen (din make) reser till ett annat land för att ge in ansökan där. Dessutom ska enligt fjärde stycket hänsyn särskilt tas till barn som utlänningen har i Sverige och konsekvenserna för barnet/barnen att skiljas från föräldern om han måste åka utomlands för ansökan.

Det bör dock understrykas att det här rör sig om ett undantag, som inte tillämpas generöst, utan snarare strikt. Det finns visserligen starka skäl till att göra undantag i er situation, särskilt eftersom din make har barn som han inte bör skiljas ifrån.

Avslutningsvis är min rekommendation därför att ni, begränsar er utlandsvistelse till inte mycket mer än två år, om ni har för avsikt att återvända till Sverige. Om ni däremot vill stanna utomlands betydligt längre tid men ändå återvända till Sverige därefter, samt efter att din makes PUT återkallats, rekommenderar jag att ni planerar i god tid genom att lämna in ansökan om nytt uppehållstillstånd i god tid, så att det inte finns någon risk för splittring av familjen.

Jag hoppas att mitt svar är till hjälp. Om du har några följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig till Joel.Herrault@Lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000