Make ärver före gemensamma barn

2020-03-30 i Arvsordning
FRÅGA
Hej Min far dog för 4 år sen.Min bror och mamma är på samma sida.Har ett landställe. Som vi inte är ense om.Kan jag få.ut mitt farsarv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huruvida du kan få ut ditt arv efter din far nu beror på hur omständigheterna ser ut. Var din far och mamma gifta när din far avled? Ifall dina föräldrar var gifta har nämligen din mamma arvsrätt som din fars maka. Enligt lag ärver nämligen make före gemensamma barn (3 kap 1 § ärvdabalken). De gemensamma barnen får istället rätt till ett efterarv när den efterlevande maken avlider (3 kap 2 § ärvdabalken). Ifall dina föräldrar var gifta och det inte finns något testamente som ger dig rätt till ditt arv direkt behöver du alltså vänta till att även din mamma avlider för att kunna få ut arvet.

Ifall dina föräldrar inte var gifta är det du och din bror som har arvsrätt (2 kap 1 § ärvdabalken). Ni ska i så fall dela lika på arvet efter din far. Eftersom att din far har varit död i fyra år bör en bouppteckning redan ha upprättats. Innan ett arvskifte kan göras måste en bouppteckning upprättas och den dödes och dödsboets skulder betalas (21 kap 4 §).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1528)
2020-11-30 skatt vid bodelning?
2020-11-30 Vad händer med en persons arv om det inte finns något testamente?
2020-11-29 Ärver syskonbarn arvlåtaren eller allmänna arvsfonden?
2020-11-27 Har efterlevande makes arvingar rätt till arv från den först avlidne?

Alla besvarade frågor (86738)