Makars-och barns arvsrätt när bodelning sker med hänsyn till makens rätt till prisbasbeloppet

Hej 

Vår far har efterlämnat 1,7 miljoner i arvet (som de dokument vi skrev under visade för bouppteckning), han var gift med en kvinna som lever och inte är vår mor. Om jag förstår det rätt ska hon ha 50% och vi 3 barn delar på de övriga 50%. Nu har vi fått in på våra konto men det saknas ca 240.000 totalt på vår del enligt ovan. Vad gör vi? Tyvärr fick vi ingen kopia på bouppdelningen. Vart kan vi vända oss?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som hänt med dessa 240 000 kr och vart man kan vända sig med eventuella frågor. Tolkar jag din fråga fel är du mer än välkommen att ställa följd frågor eller en helt ny fråga!


Svaret på din fråga finner vi i Ärvdabalken och i Äktenskapsbalken.


Äktenskapsbalkens bestämmelser i din situation

I din situation är det inte så att det endast är ärvdabalken som reglerar arvskiftet eftersom din far var gift med en annan kvinna än eran mor. Det innebär att genom bestämmelserna i Äktenskapsbalken kommer det innan arvet ska skiftas ske en bodelning ( 9 kap 1§ ÄktB). Det är härifrån er fars fru får sina 50% av dessa 1,7 miljoner kronor som jag antar att ni redan vet genom hur du ställer din fråga. Vet ni inte detta är det nödvändig information att ha för att förklara hur varför fördelningen blir som den blir. Det finns vidare även bestämmelser i Ärvdabalken som reglerar er situation. 


Makars arvsrätt i din situation

Det följer av Ärvdabalken att er fars fru även enligt ärvdabalken har rättigheter utöver den andel som hon fått genom bodelningen. Det följer nämligen av bestämmelserna i Ärvdabalken att den efterlevande maken har rätt att få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som denne fick genom bodelning motsvarar fyra gånger ett visst prisbasbelopp (3 kap. 1§ 2 st ÄB). Prisbasbeloppet är för år 2023: 52 500 kr vilket enligt ovanstående lagrum motsvarar ett belopp om 210 000 kr som din fars fru kan kräva ut utöver sina 50% vid bodelningen.


Vad ni kan göra och vem kan ni vända er till

I er situation verkar det ändå som att det saknas ca 30 000 som ska fördelas mellan er barn. Eftersom jag ur din fråga inte kan utläsa någon information av vem eller hur bouppteckningen gått till är det att rekommendera att ni hör av er till den som sköt om bouppteckningen och arvsskiftet i första hand för att i alla fall få en kopia på bouppteckningen och eventuellt ett arvskiftesavtal. Jag kan vidare inte ur din fråga utläsa om det är ni som har sköt förvaltningen av dödsboet och därför det är ni barn som gjort detta eller inte. 

Därför rekommenderar jag om det inte är ni som ansvarat för förvaltningen av dödsboet att ni tar kontakt med den som har gjort detta och påpekar detta för han/hon. Samtidigt kan ni också begära ut eventuella arvskiftesavtal och bouppteckning som borde förklara hur arvet har fördelats.  

Är det ni själva som har ansvarat för dödsboet rekommenderar jag att ta kontakt med er fars fru och påpekar detta, det kan mycket väl vara så att det skett ett misstag med utbetalningarna och det skadar aldrig att fråga. Samtidigt kan ni också i så fall be om att få en kopia på bouppteckningen och eventuellt arvskiftesavtal vilket inte heller skadar att fråga. 


Jag hoppas det här svarar på din fråga! Om du har ytterligare frågor får du gärna ställa en ny fråga eller höra av dig till en av våra jurister. Du kan boka tid till en av dessa direkt på https://lawline.se/boka


Med vänliga hälsningar


Alexander WahlströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”