FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll08/03/2018

Makars underhållsskyldighet vid olika lönenivåer

Min man tjänar tre ggr så mycket som mig. Vi delar lika på allt men jag tycker inte det är rättvist, jag får inga pengar kvar att leva på. Hur skulle du råda oss?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om makars underhållsskyldighet i förhållande till varandra hittar du i äktenskapsbalken.

Makar bör leva på samma ekonomiska standard

Utgångspunkten är att makar, var och en efter sin egna förmåga ska bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses (6 kap. 1 § äktenskapsbalken). Detta betyder att makar bör leva på samma ekonomiska standard där de ska bidra till gemensamma utgifter efter egen förmåga.

Om det som den ena maken bidrar med inte räcker till för personliga behov eller för andra betalningar för familjens underhåll, ska den andra maken skjuta till de pengar som behövs (6 kap. 2 § äktenskapsbalken). Med personliga behov menas exempelvis kläder och personlig hygien.

I första hand svarar makarna alltså för sina egna personliga behov. Om den ena makens bidrag till gemensamma betalningar och egna personliga behov inte skulle räcka till ska den andra maken bidra med resten.

Domstolen kan ålägga make att betala underhållsbidrag

Anser den ena maken att den andra maken inte fullföljer sin underhållsplikt, kan denne vända sig till domstol där domstolen kan ålägga den försummande maken att betala underhållsbidrag till den andra maken (6 kap. 5 § äktenskapsbalken)

Vad kan du göra i din situation?

Då du nämner att din man tjänar tre gånger så mycket som dig och att ni delar lika på allt så är det förståeligt att du inte har pengar kvar för att dina personliga behov ska tillgodoses. Eftersom det är lagstadgat att du ska bidra efter egen förmåga (dvs. bidra i förhållande till din lön och inte med hälften) och att din make ansvarar för att dina personliga behov ska tillgodoses, så kan du vända dig till domstol om inte din make går med på att låta dig behålla mer av din lön eller ger dig pengar för att du ska klara dig. Domstolen kan då, med hänsyn till omständigheterna i ert fall, ålägga din make att betala underhållsbidrag till dig.

Vänligen,


Maria SimeonidouRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000