Makars underhållsskyldighet under äktenskapet

2017-11-29 i Underhåll
FRÅGA
Min mor är gift med en man sedan många år, han har blivit dålig, så han kunde inte bo kvar hemma. Han fick flytta till ett äldreboende. Hon har för dålig pension för att klara sig, han har mycket bättre pension. Har han någon form av försörjningsskyldighet till henne?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Makar har en skyldighet att hjälpa varandra ekonomiskt, i så stor utsträckning det är möjligt, för att deras gemensamma och personliga behov ska kunna tillgodoses (Äktenskapsbalken, 6 kap. 1 §). Om en make inte har tillräckligt med pengar för att kunna bidra ekonomiskt, måste den andra maken skjuta till de pengar som behövs (se 2 §). Det finns alltså en försörjningsskyldighet för den make som har mest pengar. Meningen är att båda makarna ska kunna leva på samma standard, och det är detta som avgör hur mycket pengar den rikare maken ska ge till den maken som har mindre pengar.

Om makarna är gifta men inte längre bor ihop ska den make som har mest pengar betala underhållsbidrag till den maken som har minst pengar (se 6 §). Den här bestämmelsen gäller främst när makar flyttar ifrån varandra därför att de planerar att skilja sig, men det är inte uteslutet att den kan användas även i andra fall. Att en av makarna numera bor på ett äldreboende betyder dock inte nödvändigtvis att makarna inte längre "bor ihop". Det är upp till dem att avgöra om de fortfarande bor ihop eller inte.

I vilket fall som helst finns det en försörjningsskyldighet. Om den ena maken vägrar att hjälpa den andra maken ekonomiskt, kan tingsrätten bestämma att den rikare maken ska betala underhållsbidrag (se 5 §).

Hoppas att detta var till hjälp och att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1100)
2021-11-30 Hur länge är vårdnadshavare underhållsskyldiga gentemot sina barn?
2021-11-26 Underhåll vid stor ekonomisk skillnad mellan föräldrarna
2021-11-19 När har man rätt till underhåll från den andra föräldern?
2021-11-12 Kan min make betala underhåll efter skilsmässa om jag är sjukskriven?

Alla besvarade frågor (97480)