Makars underhållskyldighet

2017-05-12 i Underhåll
FRÅGA
Vilka lagar gäller för ekonomi när man är gift? Hur delar man pengarna man tjänar? Vi har ett hus som vi äger tillsammans men min man äger 2 företag och tjänar mkt mer än mig. Jag har inte haft möjlighet att utbilda mig för att tjäna mer pengar då jag alltid har arbetat mindre och tagit hand om hem och 2 barn.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Makars ansvar gentemot varandra
Makars ansvar och rättigheter mot varandra regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB). Som utgångspunkt råder varje make över sina egna tillgångar och svarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär att all egendom som en make har när han/hon går in i äktenskapet består som hans/hennes under hela äktenskapet.

Makes underhållsskyldighet
Trots att varje make råder över sina egna tillgångar finns en underhållskylighet gentemot varandra. Vardera make ska efter sin förmåga bidra till det underhåll som behövs för deras gemensamma och personliga behov (6 kap. 1 § ÄktB). En uttalad utgångspunkt med denna bestämmelse är att makarna ska leva på samma ekonomiska standard.

Om det som den ena maken skall bidra med inte räcker till för dennes personliga behov eller för de betalningar som sker för att ombesörja familjen ska den andra maken skjuta till med de pengar som behövs (6 kap. 2 § ÄktB).

Svar på din fråga
Lagen som reglerar makars skyldigheter och rättigheter gentemot varandra är äktenskapsbalken och framförallt det sjätte kapitlet som reglerar ekonomiska förhållandet. Som utgångspunkt råder varje make för sina egna tillgångar och svarar för sina egna skulder, men man måste ta ansvar så att man agerar för familjens eget bästa och lever på samma ekonomiska standard som sin make.

Om inte denna underhållsskyldighet följs kan domstolen ålägga den maken att betala underhållsbidrag till den andra maken (6 kap. 5 § ÄktB). Detta är dock väldigt ovanligt i praktiken men de tidigare fallen som finns gäller den situationen som du är i, nämligen att ena maken är hemma och sköter hushållet och inte har kunnat skaffa sig arbetslivserfarenhet.

Tack och hoppas du fick svar på din fråga
Vänligen,

Douglas Nordström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?