Makars underhållsbidrag

2019-02-19 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga ang makarnas försörjningsplikt gentemot varandra. Som jag har förstått har man det under äktenskapet och även under eventuell betänkeperiod men den tillämpas däremot inte efter en skilsmässa? Stämmer det? Hur länge måste man försörja sin partner, hela betänkeperioden eller delar av den? Kan man avtala bort detta så att pengarna istället går till barnen på något sätt?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

I 6 kap. äktenskapsbalken (ÄktB) finns regler om underhållsskyldighet mellan makar under äktenskapet liksom efter äktenskapsskillnad (skilsmässa).

Makar ska var och en efter sin förmåga bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses. Underhållsskyldigheten gäller dock bara enligt 6 kap. 2 § ÄktB makarnas egna behov. Underhållsskyldigheten mot barn regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB). Av 7 kap. 1 § FB följer att föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. (Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning).

Eftersom de flesta gifta kvinnor och män försörjer sig själva har det i Sverige blivit alltmer ovanligt att underhållsbidrag utgår mellan frånskilda makar. Utgångspunkten är enligt 6 kap. 7 § 1 st. ÄktB att vardera maken svarar för sin försörjning efter äktenskapsskillnad. Enligt 6 kap. 7 § 2 st. ÄktB har en make som under övergångstid är i behov av bidrag till sitt underhåll rätt att få underhållsbidrag av den andre maken efter vad som är skäligt med hänsyn till den makens förmåga och övriga omständigheter.

Underhållsbidrag utan tidsbegränsning kan dock förekomma enligt 6 kap. 7 § 3 st. ÄktB. Har den ena maken svårigheter att försörja sig själv sedan ett långvarigt äktenskap har upplösts eller finns det andra synnerliga skäl, har den maken rätt till underhållsbidrag av den andra maken för längre tid än som anges i andra stycket. Vid prövning av den rätten skall hänsyn tas till om den ena maken behöver bidrag för att skaffa sig pensionsskydd.

Så det enkla svaret är egentligen att underhållsbidraget avgörs av hur stort behov makarna är av det. Om det inte finns något behov så är ni inte skyldiga att betala underhållsbidrag och då kan ni absolut ge pengarna till barnen istället!

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Amanda Alwall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (829)
2019-08-25 Kan jag kräva underhållsbidrag under pågående äktenskap?
2019-08-23 Underhållsstöd och bidrag betalas tills att barnet fyller 18 år eller tar studenten
2019-08-19 Okej att be barn att betala hemma trots underhållsskyldighet?
2019-08-17 Vilka underhållsskyldigheter har föräldrar gentemot sina barn som de inte bor tillsammans med?

Alla besvarade frågor (72228)