Makars skulder vid äktenskapsskillnad

2016-07-27 i Bodelning
FRÅGA
Jag och min fru har nyligen skiljt oss. Eftersom vi är nyblivna föräldrar så hade vi en betänketid på sex månader. Under vår tid har vi beställt barnvagn samt soffa som vi har på avbetalning i mitt namn. Den aktuella skulden ligger på strax under 11 000 kronor. Nu undrar jag: Har vi båda skyldighet att betala av skulden eller är det bara jag?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om äktenskapsskillnad (skilsmässa) och makars ekonomiska förhållanden finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Utgångspunkten är att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder under äktenskapet (se 1 kap. 3 § ÄktB). När äktenskapet upplöses ska egendomen fördelas mellan makarna genom bodelning (se 9 kap. 1 § ÄktB). Varje make behåller dock sina skulder, även om de har rätt att räkna av giftorättsgods, d.v.s. sådan egendom som egentligen skulle ha delats med den andra maken, till ett sådant värde att skulderna täcks (se 11 kap. 2 § ÄktB).

Bodelningen görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (se 9 kap. 2 § ÄktB). Det betyder att egendom som en make förvärvar och skulder som en make ådrar sig efter det att talan om äktenskapsskillnad väcktes, inte ska tas med i bodelningen.

Slutsats: Eftersom skulden är i ditt namn är det du som är skyldig att betala skulden. Om du ådrog dig skulden under betänketiden, dvs. efter det att talan om äktenskapsskillnad väcktes, kan du inte heller räkna av skulden mot sådan egendom som ska delas med din exfru.

Du är varmt välkommen att ställa fler frågor (eller söka efter andra svar) om du till exempel vill veta mer om själva bodelningen.

Med vänliga hälsningar

Axel Strandborg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2683)
2020-11-30 När är det för sent att begära jämkning av bodelning efter dödsfall?
2020-11-30 När ska bodelningslikviden betalas vid skilsmässa?
2020-11-30 Ska fastighet som ärvts innan äktenskap. ingå vid bodelning?
2020-11-30 Kan man ta tillbaka en hyresrätt som blivit tilldelat den ena maken i bodelningen?

Alla besvarade frågor (86861)