Makars inbördes arvsrätt

2016-09-10 i Arvsordning
FRÅGA
hej,jag har en fråga gällande arvsrätt. Jag och min har två barn, varav ett av barnen är adopterad och är vårt gemensamma adopterade dotter. Så vi har en son och en dotter (som är adopterad av oss båda). Om nu min man skulle avlida, hur skulle boet delas upp? Boet är till ett värde av 220.000 kr, och 24000 kr utgör min mans enskilda egendom och jag har enskild egendom på 40.000 kr. Hur blir det bouppdelningen och arvskifte? Hur mycket får barnen och hur mycket skulle jag få? Hört ngt om basbeloppsregeln, skulle det vara aktuellt i detta fall?Tacksam för hjälp!
SVAR

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Till en början vill jag klargöra att ett barn som adopterats har samma juridiska status i förhållande till sina adoptivföräldrar som ett biologiskt barn har. Detta framgår av 4 kap. 7§ föräldrabalken. Detta innebär att era två barn har samma rätt till arv efter både dig och din man (deras föräldrar).

Om din make avlider, kommer du som maka att ärva allt enligt 3 kap. 1 § 1 st ärvdabalken. När du i din tur avlider kommer era två barn ha rätt till efterarv av din make samt till ditt arv.

Gällande din fråga ang. basbeloppsregeln, regleras detta i 3 kap. 1 § 2 st ärvdabalken. Denna regel innebär att den efterlevande makan (du i detta fall) har en möjlighet att få ut ett värde motsvarade 4 basbelopp. Denna bestämmelse går före både testamenten och ev. särkullbarns rätt till arv efter den efterlevande maken. Regeln har kommit till för att skydda den efterlevande maken, så att hen inte står utan ekonomiska medel efter sin makes bortgång, om arvet skulle ha testamenterats bort alternativt om särkullbarn skulle ha tagit ut sin del av arvet.

Det bör dock noteras att den enskilda egendom som din make har, kommer inte ingå i bouppteckningen. Detta framgår av 20 kap. 4§ 2 st ärvdabalken. Denna egendom kommer därför att delas mellan era två barn direkt och således inte gå till dig. Då din mans enskilda egendom uppgår till 24.000kr, kommer detta inte förta din rätt till att behålla 4 basbelopp.

Sammanfattningsvis är mitt svar på din fråga följande: då det inte verkar finnas något testamente, inte heller några särkullbarn samt att ni endast gemensamma barn, kommer du få ta del av hela arvet efter din make. Dina barn kommer därefter att få ärva er båda först efter din bortgång.

Vidare blir den återstående delen av er bodelning 196.000kr, medan 4 basbelopp endast uppgår till 177.200kr. Detta innebär att du kommer få tillgång till tillräckliga ekonomiska medel genom arvet efter din make, vilket gör att basbloppsregeln inte kommer bli aktuell om era finanser är desamma då som de är idag.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga.

Vänligen,

Ellinor Book
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Om ett särkullbarn är med i bilden, blir arvsfördelningen annorlunda ? För min man har ett barn från tidigare, det visste jag inte att det var av vikt.
2016-09-10 23:30
Hej! Ett särkullbarn har rätt att få ta del av sin del av arvet direkt, vilket stadgas i 3 kap. 1 § 1 stycket ärvdabalken. Detta innebär att när ni gör en bodelning av dina och din avlidne makes egendom, ska din avlidne makes del delas jämt på hans tre barn. Era två gemensamma barn får vänta på att ta del av arvet av sin far enda tills din bortgång, men särkullbarnet har rätt att få ut sin del direkt. Det finns en möjlighet för särkulbarnet att vänta med att ta ut sin del av arvet tills att även den efterlevande maken (du) har avlidit. Detta stadgas i 3 kap. 9 § ärvdabalken. I så fall får särkullbarnet ta del av arvet efter sin far när man gör bouppteckningen efter dig. Särkullbarnet ärver alltså inte dig, utan det som hen egentligen skulle ha ärvt tidigare av sin far. I det fall att särkullbarnet väljer att ta ut sin del av arvet direkt, kan basbeloppsregeln i 3 kap. 1 § 2 stycket ärvdabalken bli aktuell för din del. Den efterlevande maken har rätt att behålla upp till 4 basbelopp (om du vill det) och denna rätt går före både testamente och ev. särkullbarn rätt till arv. Jag hoppas att jag med detta har besvarat din kommentar. Vänliga hälsningar, Ellinor Book
2016-09-11 09:27
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1495)
2020-10-22 Vad ärver mina barnbarn när jag avlider?
2020-10-22 Får man en del av försäljning av egendom efter en förälders död?
2020-10-22 Hur fördelas giftorättsgodset och arvet?
2020-10-18 Har dottern till min avlidne bror rätt att ärva min faster?

Alla besvarade frågor (85250)