Makars inbördes arvsrätt

hej,

jag har en fråga gällande arvsrätt. Jag och min har två barn, varav ett av barnen är adopterad och är vårt gemensamma adopterade dotter. Så vi har en son och en dotter (som är adopterad av oss båda).

Om nu min man skulle avlida, hur skulle boet delas upp? Boet är till ett värde av 220.000 kr, och 24000 kr utgör min mans enskilda egendom och jag har enskild egendom på 40.000 kr.

Hur blir det bouppdelningen och arvskifte? Hur mycket får barnen och hur mycket skulle jag få? Hört ngt om basbeloppsregeln, skulle det vara aktuellt i detta fall?

Tacksam för hjälp!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Till en början vill jag klargöra att ett barn som adopterats har samma juridiska status i förhållande till sina adoptivföräldrar som ett biologiskt barn har. Detta framgår av 4 kap. 7§ föräldrabalken. Detta innebär att era två barn har samma rätt till arv efter både dig och din man (deras föräldrar).

Om din make avlider, kommer du som maka att ärva allt enligt 3 kap. 1 § 1 st ärvdabalken. När du i din tur avlider kommer era två barn ha rätt till efterarv av din make samt till ditt arv.

Gällande din fråga ang. basbeloppsregeln, regleras detta i 3 kap. 1 § 2 st ärvdabalken. Denna regel innebär att den efterlevande makan (du i detta fall) har en möjlighet att få ut ett värde motsvarade 4 basbelopp. Denna bestämmelse går före både testamenten och ev. särkullbarns rätt till arv efter den efterlevande maken. Regeln har kommit till för att skydda den efterlevande maken, så att hen inte står utan ekonomiska medel efter sin makes bortgång, om arvet skulle ha testamenterats bort alternativt om särkullbarn skulle ha tagit ut sin del av arvet.

Det bör dock noteras att den enskilda egendom som din make har, kommer inte ingå i bouppteckningen. Detta framgår av 20 kap. 4§ 2 st ärvdabalken. Denna egendom kommer därför att delas mellan era två barn direkt och således inte gå till dig. Då din mans enskilda egendom uppgår till 24.000kr, kommer detta inte förta din rätt till att behålla 4 basbelopp.

Sammanfattningsvis är mitt svar på din fråga följande: då det inte verkar finnas något testamente, inte heller några särkullbarn samt att ni endast gemensamma barn, kommer du få ta del av hela arvet efter din make. Dina barn kommer därefter att få ärva er båda först efter din bortgång.

Vidare blir den återstående delen av er bodelning 196.000kr, medan 4 basbelopp endast uppgår till 177.200kr. Detta innebär att du kommer få tillgång till tillräckliga ekonomiska medel genom arvet efter din make, vilket gör att basbloppsregeln inte kommer bli aktuell om era finanser är desamma då som de är idag.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga.

Vänligen,

Ellinor BookRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo