Makars egendomsförhållanden: enskild egendom, äktenskapsförord och ansvar för makes skulder

FRÅGA
Hej,Jag ska gifta mig och har lite frågor om äktenskaprsförord och vad som räknas som enskild egendom. Har läst lite olika information och hoppas att ni kan klargöra vad som gäller.Jag har på mitt privata bankkonto pengar som jag fått som gåva av en släkting samt mina egna besparingar och summan ändras varje månad, ingår dessa pengar i en eventuell bodelning? Om ja, hur behöver vi uppdatera äktenskaprförordet varje gång summan ändras? En annan fråga är att min blivande make har ett privatlån sedan tidigare. Om något händer, kommer jag att behöva betala detta lån? Finns det ett sätt att ange detta lån som enskilt för att undvika att jag blir betalningskyldig vid eventuell bouppteckning? Tacksam för svar!
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om det här hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad räknas som enskild egendom? Pengar på bankkonto? Gåva från släkting?
Huvudregeln för äktenskap är att all egendom utgör giftorättsgods om den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är egendom som har blivit enskild genom äktenskapsförord eller genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande med villkor om att egendomen ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § ÄktB).

Gåvan från släktingen: Fanns det uttryckt som gåvovillkor att pengarna skulle vara din enskilda egendom så är det gällande. Var det däremot inte uttryckt är pengarna giftorättsgods och kommer att ingå i en bodelning vid äktenskapsskillnad/dödsfall om ingen förändring görs genom äktenskapsförord.

Dina besparingar på bankkontot: Står det inte något i äktenskapsförord om att pengarna på ditt privata bankkonto ska vara enskild egendom så är det fråga om giftorättsgods och pengarna ska då ingå i en eventuell bodelning.

Äktenskapsförordets betydelse
Med hjälp av äktenskapsförord har ni möjlighet att ändra på era egendomsförhållanden och göra egendom till enskild så att den inte delas mellan er vid en eventuell bodelning (7 kap. 3 § ÄktB). Ni kan t.ex. skriva in att pengarna på bankkontot ska vara din enskilda egendom. Om så görs är det vanligaste att inget särskilt belopp anges eftersom ni då inte behöver uppdatera äktenskapsförordet varje gång någon förändring sker på bankkontot.

Skyldighet att betala makens lån
Varje make råder själv över sin egendom och svarar för sina skulder. Du är alltså inte ansvarig för din makes privatlån (1 kap. 3 § ÄktB). Däremot kommer det gå till så att din makes lån kommer att täckas av dennes del i bodelningen mellan er som sker i samband med bouppteckningen vid ett eventuellt dödsfall. Det innebär alltså att en del av din makes egendom kommer att täcka privatlånet, vilket medför att den egendom som delas gemensamt minskar något från hans sida men vilket också innebär att du inte är ansvarig för hans lån på något sätt utan det helt enkelt betalas av ändå i bouppteckningen med det värde som avsatts (11 kap. 2 § ÄktB).

Exempel: Du har 100 tkr i giftorättsgods. Din make har också 100 tkr i giftorättsgods och ett privatlån på 20 tkr. Till bodelning går dina 100 tkr och 100 tkr-20 tkr = 80 tkr från din makes sida. Totalt till bodelningen återstår 180 tkr som delas lika, dvs. vardera andelen utgör 90 tkr samtidigt som 20 tkr har "avsatts" för din makes privatlån så att det kan betalas av vid ett eventuellt dödsfall. Sammanfattningsvis står du alltså inte för din makes privatlån och blir inte betalningsskyldig för det, utan det regleras ändå i bodelning och bouppteckning.

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor. Ta också gärna kontakt med oss här om ni skulle vilja ha hjälp med upprättande av äktenskapsförord.

Med vänlig hälsning,

Ida Ljungberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll