Makars egendom efter avslutat förhållande

2017-05-15 i Bodelning
FRÅGA
Har man rätt att inneha en maka/makes identitetshandlingar om man lämnat maka/maken och har man rätten att plocka posten ur brevlådan som tillhör maka/maken. Vilka rättigheter har man att använda maka/makens konto och pengar?
SVAR

Hej, roligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Även om man är gift äger var make sin egendom. Vid en skilsmässa när boet ska delas upp, är huvudregeln att makarna delar lika på den egendom som enligt äktenskapsbalken kallas ”giftorättgods”. Giftorättgods är all egendom som inte är personlig egendom. Till personlig egendom hör kläder, hobbyartiklar, hudvårdsprodukter, smycken och andra ting som typiskt sett är inköpta av maken för eget bruk. Ett ting som verkligen är att associera med ena maken är dennes identitetshandlingar. Självklart kan ena make förvara den andra makens identitetshandling för att handlingen inte ska komma bort, som en tjänst utan uppdrag. Att inneha någon annans identitetshandling, i annat syfte än att förvara handlingen till ägarens förmån, är inte tillåtet. En make som bor kvar i den före detta gemensamma bostaden efter skilsmässa/avslut av förhållandet, får precis som gällande identitetshandlingen bevara posten till den mottagarens förmån. Den före detta maken får inte öppna breven. När det är givet att pengarna och kontot enbart tillhör den andra maken får den första maken inte använda medlen. Är pengarna och kontot gemensamt beror det på vad makarna gjort upp sinsemellan.

Huvudregeln är alltså att var och en i ett äktenskap och även efter ett äktenskap, äger sitt. Är det självklart att egendomen tillhör den andra maken får den första inte bruka egendomen.

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2837)
2021-08-01 Vad ingår i bodelningen?
2021-07-31 Påverkas den kritiska tidpunkten vid skilsmässa av betänketid?
2021-07-31 Finns det kvar en giftorätt om man inte genomför en bodelning efter skilsmässa?
2021-07-31 Sambolagen - apartment and household goods

Alla besvarade frågor (94564)