Makars arvsrätt

2017-03-09 i Arvsordning
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga om arv! Om den ena föräldern har dött, har då automatiskt barnen ärvt en del av föräldrarnas gemensamma hus? Eller är det makan/ maken som ärver hela huset? Har det ändrats regler de senaste åren? Tack för hjälpen!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som gäller är då en make går bort, kommer efterlevande make ärva denne persons kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, såvida inget testamente är upprättat. Denna rätt går före de gemensamma barnets direkta arvsrätt, vilket innebär att barnet först kommer att få ärva den först avlidna föräldern (även den andra) då den andra föräldern avlider. Ovanstående regleras i Ärvdabalken 3 kap. 1§. Fri förfoganderätt innebär att man får göra i princip vad man vill med egendomen, bortsett från att testamentera bort den.

För dig i fallet innebär att du inte kommer få ut någonting av arvet direkt efter din ena förälder, utan den del du är arvsberättigad till (kvarlåtenskapen av din mot, därav del av huset) kommer att gå till din far med fri förfoganderätt. Då din efterlevande förälder går bort, kommer du vara berättigad till arvet efter första föräldern (detta beräknas i kvotdelar), samt även eventuellt efter den sist avlidna föräldern (såvida denne inte har skrivit ett testamente. Viktigt att notera är att den bara kan testamentera bort den egendom som inte är "din förälder som gick bort först").

För mer hjälp i spörsmålet hänvisar jag dig till Lawlines juridiska byrå genom att klicka på "boka tid med jurist" ovan. Hoppas svaret var till din hjälp, ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus Anstrin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1553)
2021-01-27 Hur ärver helsyskon och halvsyskon när föräldrarna är avlidna?
2021-01-22 Krävs testamente för att mitt barn ska ärva mig framför kvarlevande make?
2021-01-21 Vad händer om min pappa gifter sig innan han dör?
2021-01-19 Arvsrätt vid adoption

Alla besvarade frågor (88548)