Makars ansvar för uppkomna skulder

2015-11-26 i Skuld
FRÅGA
Min fd man har enskild firma som är körd i botten med skulder,ingår den i skilsmässan? Det är ju hans firma men han menar att alla skulder ska delas lika?
SVAR

Hej!

Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga. Om jag förstår din fråga rätt, undrar du alltså om ni ska dela lika på din mans skulder vid bodelningen i samband med skilsmässan.

1kap 3§ Äktenskapsbaken stadgar att: "Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder."

Både före och efter att äktenskapet ingås mellan makarna, svarar vardera make för sin egendom och de bär också sina egna skulder. Detta medför att den ena maken aldrig från utmätas för den andra makens skulder, etc.

Om en make skulle bli föremål för utmätning, kan det dock uppstå vissa problem med att visa vem som äger egendom som finns i makarnas gemensamma bostad. Det uppställs nämligen en äganderättspresumtion för gäldenären i 4kap 19§ utsökningsbalken.

I din fall rör det sig inte om en utmätning, utan om en bodelning i samband med skilsmässa. Det faktum att din makes enskilda firma har kört i botten, ska inte påverka dig ekonomiskt i förhållande till hans skulder. Din makes skulder är endast kopplade till honom själv, dvs du ska inte svara för dem vid en bodelning.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga.

Vänliga hälsningar,

Ellinor Book
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (454)
2020-09-14 ​Kan jag ta över min mans skulder som han tagit för att hjälpa mig?
2020-09-13 Är det lönt att ta en skuld vidare till Kronofogden?
2020-09-05 Misstagsbetalningar - huvudregel och undantag
2020-09-01 Vad kan ombudskostnaderna bli i en tvist och allmänt om lån

Alla besvarade frågor (84163)