Makars ansvar för uppkomna skulder

Min fd man har enskild firma som är körd i botten med skulder,ingår den i skilsmässan? Det är ju hans firma men han menar att alla skulder ska delas lika?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga. Om jag förstår din fråga rätt, undrar du alltså om ni ska dela lika på din mans skulder vid bodelningen i samband med skilsmässan.

1kap 3§ Äktenskapsbaken stadgar att: "Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder."

Både före och efter att äktenskapet ingås mellan makarna, svarar vardera make för sin egendom och de bär också sina egna skulder. Detta medför att den ena maken aldrig från utmätas för den andra makens skulder, etc.

Om en make skulle bli föremål för utmätning, kan det dock uppstå vissa problem med att visa vem som äger egendom som finns i makarnas gemensamma bostad. Det uppställs nämligen en äganderättspresumtion för gäldenären i 4kap 19§ utsökningsbalken.

I din fall rör det sig inte om en utmätning, utan om en bodelning i samband med skilsmässa. Det faktum att din makes enskilda firma har kört i botten, ska inte påverka dig ekonomiskt i förhållande till hans skulder. Din makes skulder är endast kopplade till honom själv, dvs du ska inte svara för dem vid en bodelning.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga.

Vänliga hälsningar,

Ellinor BookRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”