Makar med barn: Så fördelas egendomarna vid makarnas respektive bortgång

2018-01-05 i Arvsordning
FRÅGA
Hej! Min fru och jag har två barn tillsammans och undrar nu hur arvsfördelningen är om en av oss avlider! Är det så att min fru får halva vår kvarlåtenskap plus hälften av det som är kvar, sammanlagt 75%. Är det rätt tolkat ? MVH Bosse
SVAR

Hej Bosse!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår i mitt svar från att det inte finns något testamente med i bilden, utan att de vanliga arvsbestämmelserna ska gälla. Jag förstår det också som att ingen av er har andra barn än era gemensamma.

Jag ska försöka förklara så tydligt jag kan vad som händer med makars egendomar när en av dem avlider, och ingen av dem har andra barn utanför äktenskapet. Jag förklarar också vad som händer när den andra avlider, eftersom det är något krångligare men nog så nyttigt att känna till.

När en gift person avlider upphör äktenskapet och makarnas egendomar delas upp genom bodelning, precis som när två levande personer skiljer sig. Huvudregeln är att makarnas giftorättsgods (som definieras här) delas lika mellan makarna (vilket följer av 11 kap 3 § äktenskapsbalken). Om ni har enskilda egendomar, till exempel genom äktenskapsförord, undantas denna från bodelningen.

Det som tillfaller den avlidne genom bodelningen är det som kallas kvarlåtenskap, och är det som tillfaller arvingarna som arv. Om du avlider är det dina barn som ärver dig, enligt 2 kap 1 § ärvdabalken. För att skydda efterlevande make ekonomiskt, finns dock en bestämmelse som innebär att arvet tillfaller den efterlevande med så kallad fri förfoganderätt (3 kap 1 § ärvdabalken). Fri förfoganderätt innebär att man får använda kvarlåtenskapen fritt, sånär som att man inte får testamentera bort den. Det innebär att den av er som blir efterlevande behåller allting från äktenskapet men med en principiell uppdelning (till exempel att 50 % ägs, och 50 % är sådan egendom som får behållas med fri förfoganderätt).

När också den efterlevande av er avlider, kommer i tur och ordning följande att hända med de egendomar som finns kvar:

1. Det som den efterlevande fått behålla med fri förfoganderätt tillfaller nu era barn som arv efter den först avlidne föräldern, eftersom det som sagt är barnen som faktiskt ärver sina föräldrar. Egendomarna tillfaller barnen med äganderätt. Beräkningen av hur stort detta arv blir sker procentuellt. Alltså: Om den efterlevandes egendomar vid den första makens bortgång bestod av fick 50 % egna egendomar och 50 % som innehas med fri förfoganderätt, så blir arvet till barnen 50 % av den efterlevandes egendomer vid sin bortgång.
2. Om den efterlevande vid sin bortgång var gift på nytt sker en bodelning mellan denne och den nya maken. Det som tillfaller dig eller din fru genom en sådan bodelning är också den personens kvarlåtenskap.
3. Era barn ärver den kvarlåtenskap som den sist avlidne föräldern lämnar efter sig. Notera dock för den händelse att den efterlevande var gift vid sin bortgång att regeln om att kvarlåtenskap tillfaller make med fri förfoganderätt bara gäller egna barns arv, och alltså inte undandrar era barn någonting. Det finns ett undantag: En efterlevande har alltid rätt att behålla kvarlåtenskap, om denne efter bodelningen har mindre tillgångar än 4 prisbasbelopp (se 3 kap 1 § ärvdabalken). 4 prisbasbelopp 2018 är 182 000 kr.

Jag hoppas att mitt svar varit till nytta

Med vänlig hälsning

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1712)
2022-01-24 Ensamstående mamma med två söner; vem ärver om ena sonen går bort?
2022-01-24 Arvsrätt för syskonbarn?
2022-01-20 Vem ärver?
2022-01-19 Kommer vår far att ärva både sin egen och vår mors andel vid min brors bortgång?

Alla besvarade frågor (98612)