Makar har en underhållsskyldighet gentemot varandra

2019-06-27 i Underhåll
FRÅGA
Vi är gifta. Hösten 2018 flyttade jag ut till eget boende, trots att ekonomin är tuff för mig. Vi Lade in om skilsmässa. Men nu har han valt att ta mig tillbaka skilsmässan kommer ej gå igenom.Hur funkar det ekonomiska ska han ge mig stöttning? Han tjänar mer än 10000 mer än mig ut varje månad. Jag jobbar mer än 100% för att klara mig ekonomiskt. Vi har två barn 6 och 10 år. Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Makar ska efter sin förmåga bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses (6 kap 1 § äktenskapsbalken). Om det som ena maken ska bidra med inte räcker för att täcka den makens personliga behov eller för de betalningar som den maken annars ombesörjer för familjens underhåll, ska den andra maken skjuta till de pengar som behövs (6 kap 2 § äktenskapsbalken). Tanken är alltså att varje make i första hand själv ska kunna täcka sina egna personliga utgifter. Om detta inte är möjligt har man alltså rätt att få ekonomisk hjälp av sin make.

Om det skulle vara så att den ena maken försummar sin underhållsskyldighet kan man väcka talan i domstol. Domstolen kan då ålägga den ena maken att betala ut underhållsbidrag till den andra maken (6 kap 5 § äktenskapsbalken).

Av din fråga framkommer att ni tidigare bodde i var sin bostad. Om ni fortfarande bor separat och du har rätt till hjälp med underhåll ska din make fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till dig (6 kap 6 § äktenskapsbalken).

Detta svar har då endast gällt underhållsskyldighet mellan makar. I och med att ni har gemensamma barn kan även underhållsbidrag där komma i fråga, beroende på om barnen majoriteten av tiden bor endast med en av er föräldrar eller om ni alla bor gemensamt.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (848)
2019-10-13 Hur länge har en förälder underhållsskyldighet?
2019-09-30 Underhållsstöd
2019-09-30 Underhållsbidrag barn
2019-09-30 Hur gå tillväga

Alla besvarade frågor (73747)