Makar ärver varandra

FRÅGA
Är ett inbördes testamente mellan gifta makar helt onödigt, eller ärver dom varandra ändå?Om det upprättas en bouppteckning efter en avliden förälder, vilken betydelse har den när senare den andre föräldern avlider och en ny bouppteckning upprättas? Mycket kan ju hända med tillgångar i boet efter den första förälderns död, det kan ju både öka o minska? (föräldrarna var gifta med varann och har två barn)
SVAR

Hej och tack för att just du vänder dig till oss på Lawline.

Som huvudregel gäller precis som du skriver att gifta makar ärver varandra, se ärvdabalken (ÄB) 3:1. Så ja, i den meningen är det onödigt att upprätta ett testamente mellan makarna för att förtydliga detta. När den andra maken sedan dör fördelas kvarlåtenskapen mellan barnen.

Vad gäller bouppteckningen stämmer det att värdet och storleken på kvarlåtenskapen kan förändras mycket mellan åren från det att den första maken dör tills dess att den andra maken dör. Därför görs en ny bouppteckning när den andra maken dör, senast tre månader efter dödsfallet, se 20:1 ÄB. Det är då dödsboet, arvingarna i detta fall som ska lägga fram förslag på en tid för bouppteckningen. Bouppteckning måste göras innan arvet kan fördelas.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll