"Magiska" olaga hot

Hej!

Är det olagligt att hota någon med uppenbart fiktiva hot, av t ex religiös eller magisk karaktär? Säg att Kurt hotar Nils med ve och förbannelse via Kurts besvärjelser. Givetvis finns ingen reell makt bakom ett sådant hot, men om Nils ändå känner sig hotad, kommer en åklagare att ha något att gå på å Nils vägnar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelsen om olaga hot finner vi i 4 kap 5 § Brottsbalken (BrB). Olaga hot innebär att någon hotar en annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för dennes eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid. Bedömningen kring om ett hot varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla utgår från de faktiska omständigheterna och görs utifrån hur situationen har uppfattats ur den hotades perspektiv. Betydelsefulla omständigheter kan vara vilka åtgärder som avses med hotet, sättet hotet uttalas på, personernas relation, hur gärningsmannen agerar och även om den hotade exempelvis vet att gärningspersonen är farlig sedan tidigare. Hotet ska därtill vara allvarligt menat.

Hot av det här slaget skulle kunna framkalla allvarlig rädsla för den hotade. Dock får man inte glömma att själva hotet ska bestå av att utsätta offret eller någon annan för brottslig gärning. Detta kan exempelvis vara att hota genom att rikta pistol mot den hotade, att säga att man ska döda en närstående till den hotade eller indikera att man ska misshandla den hotade. Brottet som hotet avser ska inte heller vara ett brott som är lindrigt. Enligt min bedömning borde därför "magiska" hot inte falla in under olaga hot, även om den hotade kan uppfatta det som skrämmande.

För vidare rådgivning rekommenderar jag Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Hugo Snöbohm HartzellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”