"Magiska" olaga hot

FRÅGA
Hej!Är det olagligt att hota någon med uppenbart fiktiva hot, av t ex religiös eller magisk karaktär? Säg att Kurt hotar Nils med ve och förbannelse via Kurts besvärjelser. Givetvis finns ingen reell makt bakom ett sådant hot, men om Nils ändå känner sig hotad, kommer en åklagare att ha något att gå på å Nils vägnar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelsen om olaga hot finner vi i 4 kap 5 § Brottsbalken (BrB). Olaga hot innebär att någon hotar en annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för dennes eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid. Bedömningen kring om ett hot varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla utgår från de faktiska omständigheterna och görs utifrån hur situationen har uppfattats ur den hotades perspektiv. Betydelsefulla omständigheter kan vara vilka åtgärder som avses med hotet, sättet hotet uttalas på, personernas relation, hur gärningsmannen agerar och även om den hotade exempelvis vet att gärningspersonen är farlig sedan tidigare. Hotet ska därtill vara allvarligt menat.

Hot av det här slaget skulle kunna framkalla allvarlig rädsla för den hotade. Dock får man inte glömma att själva hotet ska bestå av att utsätta offret eller någon annan för brottslig gärning. Detta kan exempelvis vara att hota genom att rikta pistol mot den hotade, att säga att man ska döda en närstående till den hotade eller indikera att man ska misshandla den hotade. Brottet som hotet avser ska inte heller vara ett brott som är lindrigt. Enligt min bedömning borde därför "magiska" hot inte falla in under olaga hot, även om den hotade kan uppfatta det som skrämmande.

För vidare rådgivning rekommenderar jag Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Hugo Snöbohm Hartzell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (944)
2020-05-26 Ofredande genom sms med sexuellt innehåll
2020-05-24 Grannen har filmat min son och publicerat klippet på Facebook
2020-05-22 Utgör knuffar och slitande i en annan persons klädsel ett brott?
2020-05-21 Utgör oönskade samtal ofredande?

Alla besvarade frågor (80322)