Lysa in med ficklampa i annans fönster

FRÅGA
Hej!Får man med ficklampa lysa in i annans fönster (egnahem).
SVAR

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din Juridiska fråga!

Det beteende du beskriver - att lysa in med ficklampa i annans hem kan eventuellt vara att anse som ofredande. Brottet finns föreskrivet i brottsbalkens 4 kap. §7, det hittar du här.

Paragrafen behandlar ” stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan”. Jag menar att lysa in i någons fönster eventuellt kan omfattas av ”annat hänsynslöst beteende”.

Utöver det att brottet ska omfattas inom paragrafen för att personens ska kunna ådömas straff krävs också att den misstänkte gärningsmannen begår handlingen med uppsåt att ofreda annan. Det vill säga att personen har för avsikt att ofreda i och med dennes handling.

Om detta är ett återkommande problem för Er är min rekommendation att Du anmäler detta till Polisen. Det kan Du göra här, https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Gor-en-anmalan/.

Hoppas du känner att din fråga är besvarad!

Vänligen,
Alfred Brandt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1057)
2020-11-23 Vad krävs för att ofredande skall bli aktuellt?
2020-11-21 Aggressivt uppträdande och störande kontakter – brott?
2020-11-18 Olovlig avlyssning?
2020-11-17 Påföljder vid ofredande av kassabiträde

Alla besvarade frågor (86406)