Lurad av chefen att ingå uppsägningsavtal

2021-09-18 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej!Jag har blivit lurad till att skriva på ett uppsägningsavtal.Jag har haft kontakt med facket tidigare, och min chef och facket hade möte i förrgår. Chefen kommer till mig dagen efter och säger att facket ej kan hjälpa mig, i vilket jag säger upp mig. I efterhand visar det sig att han har ljugit för både mig och facket, och haft som uppsåt att jag ska säga upp mig.Vad gör jag nu?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din situation som att din chef lämnat oriktiga uppgifter till dig i syfte att du skulle ingå ett uppsägningsavtal, och att du efter ingående av avtalet fick vetskap om chefens lögner.

Ogiltigförklarande av avtal man blivit lurad att ingå enligt avtalslagen

För att besvara din fråga kommer vi att titta på den allmänna avtalsrättens regler, som främst finns i avtalslagen. Dessa regler kan tillämpas på alla typer av avtal, däribland uppsägningsavtal.

Om någon svikligen förleder annan att ingå avtal, gäller inte avtalet mot den förledde (30 § avtalslagen). Att medvetet lämna oriktiga uppgifter eller att medvetet förtiga omständigheter av betydelse är två exempel på svikliga förledanden. Ett avtal är alltså inte gällande mot någon som ingått avtalet efter att ha blivit lurad att göra det.

Det finns goda möjligheter för dig att ogiltigförklara uppsägningsavtalet

Avgörande för bedömningen i ditt fall är om chefen faktiskt ljugit, om chefen ljög i syfte att lura dig att ingå avtalet, samt om chefens lögner hade betydelse för dig vid ingående av avtalet. Enligt dina uppgifter verkar så vara fallet, vilket innebär att det finns goda möjligheter för dig att ogiltigförklara uppsägningsavtalet. Arbetsdomstolen har i ett fall från 2011 ogiltigförklarat ett uppsägningsavtal på dessa grunder (Arbetsdomstolens dom nr 92 år 2011).

Du kan ha rätt till lön och andra anställningsförmåner om ditt uppsägningsavtal förklaras ogiltigt, även fast inget arbete har utförts (se Arbetsdomstolens dom nr 10 år 2017, som är en fortsättning på 2011 års fall ovan). Detta eftersom ditt anställningsavtal då fortfarande anses gällande.

Kontakta facket

Detta är ett ärende som ditt fack bör ha ett intresse av att driva. Min rekommendation till dig är därför att kontakta ditt fack för hjälp med att driva ärendet vidare. Som ovan nämnt finns det goda möjligheter för dig att ogiltigförklara uppsägningsavtalet.

Om facket inte kan eller vill hjälpa dig i ditt ärende är du varmt välkommen att höra av dig till vår juristbyrå. Du kan boka en tid här, eller ringa oss för att få mer information.
Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt är: 08-533 300 04
Öppettider: Måndag-Fredag kl. 10.00-16.00

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Tim Bjärtros
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?