Lotterivinst vid bodelning

2016-11-24 i Bodelning
FRÅGA
Hej,ingår en lotterivinst som utfaller efter det att man ansökt om skilsmässa, men där lotten inköpts under tiden man fortfarande varit gift, i det som ska delas i en bodelning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hur en bodelning går till vid en skilsmässa behandlas i äktenskapsbalken (ÄB) (här). Enligt 9 kap. 1 § ÄB (här) görs en bodelning först efter att ett mål om äktenskapsskillnad (det som i dagligt tal kallas skilsmässa) har avgjorts. Det är inte förrän man får en dom på äktenskapsskillnad som man ser äktenskapet som avslutat enligt 5 kap. 6 § ÄB (här).

När en bodelning ska förrättas är det bland annat reglerna i 9 kap. som är tillämpliga. När man vid bodelningen ska kolla vilka egendomar som ska ingå gör man bedömningen av egendomar med utgångspunkt från den dagen då man ansökte om äktenskapsskillnad enligt 9 kap. 2 § ÄB (här), vilket kallas den kritiska punkten. Gällande egendomar har makarna en redovisningsplikt för sina egendomar, den stadgas i 9 kap. 3 § ÄB (här). Redovisningsplikten är långtgående och sträcker sig under bodelningen och för alla egendomar en make har. Här är det viktigt att komma ihåg att redovisningsplikten även gäller avkastning från egendom som den ena maken innehar. All egendom som finns innan den dagen man ansökte om äktenskapsskillnad ska ingå som giftorättsgods (den egendom som ska delas på vid bodelning) om det inte finns skrivet att det ska vara enskild egendom (som inte ska ingå vid en bodelning).

Sammanfattningsvis gällande lotten förstår jag det som att den inköptes under giftermålet innan dagen för ansökan om äktenskapsskillnad. Dels måste den som har lotten redovisa för den enligt redovisningsplikten och sen kommer den med största sannolikhet ingå som giftorättsgods. Detta eftersom man kan se den som en fordran på spelbolaget som kommer göras om till pengar i ett senare skede, trots att pengarna inte finns i dagsläget. Därför fanns fordran innan den kritiska punkten och kommer således att ingå om makarna inte har skrivit att egendom ska vara enskild egendom.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mathilda Wihlborg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2647)
2020-10-24 ogiltigförklara bodelning i efterhand
2020-10-24 Räknas både skulder och tillgångar i en bodelning?
2020-10-23 Bodelning då makarna inte kommer överens
2020-10-22 Vad gör jag om jag tvingats skriva under ett bodelningsavtal när jag var psykiskt utmattad?

Alla besvarade frågor (85315)