Lösöreköplagen och sakrättsligt skydd

FRÅGA
Ger registrering enligt lösöresköplagen omsättningsskydd?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lag (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva – s.k. lösöreköplagen – är en lag som reglerar hur man kan få sakrättsligt skydd när man låter ett köpt lösöre vara kvar hos säljaren.

Som huvudregel i svenskrätt får man sakrättsligt skydd genom traditionsprincipen. Traditionsprincipen innebär att man får ett sakrättsligt skydd när det har skett en besittningsförändring, t.ex. köparen har fått varan av säljaren. Det finns dock några undantag från denna huvudregel. Som exempel kan bl.a. nämnas att i ett konsumentförhållande kan man få sakrättsligt skydd redan innan köparen får varan i sin besittning. Sakrättsligt skydd för en konsument uppstår när säljaren har gjort tydligt att varan är avsedd för konsumenten (49 § konsumentköplagen).

Sakrättsligt skydd innebär att man är skyddad gentemot någon annan som påstår sig ha bättre rätt till egendomen. Den som påstår sig ha bättre rätt kan antingen vara en borgenär (borgenärsskydd) eller andra potentiella köpare (omsättningsskydd).

Eftersom en konsument har ett "utökat" sakrättsligt skydd, blir lösöreköplagen främst aktuellt när det inte handlar om ett konsumentförhållande, dvs. när det handlar om t.ex. köp mellan näringsidkare. Om man har köpt något men låter det förbli i säljarens besittning, kan man då få sakrättsligt skydd genom en registrering enligt lösöreköplagen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (419)
2021-09-30 Återbetalningsskyldighet pga av misstag för låga räkningar ?
2021-09-28 Vem kan gå i borgen?
2021-08-31 Ansöka om handräckning när kompisen vägrar lämna tillbaka utlånad bil
2021-08-31 Kan man ta tillbaka gåva?

Alla besvarade frågor (96583)