Lösa ut partner ur bostad vid bodelning

2020-10-11 i Bodelning
FRÅGA
Vid en bodelning av ett gemensamt hus, och den ena parten vill köpa ut den andre, är det då hälften av det pris man köpte huset för eller dagens värde?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Marknadsvärdet av huset är utgångspunkten

När man på grund av bodelning ska köpa ut sin före detta partner ska man utgå från marknadsvärdet, det vill säga dagens värde på bostaden. För att få fram ett rättvist värde bör man vända sig till en fastighetsmäklare eller värderingsman.

Från marknadsvärdet får eventuella renoveringar läggas till. Mäklarkostnaden ska dras av. Därefter får man fram ett försäljningspris.

Fiktiv reavinstskatt

Om försäljningspriset är högre än priset huset köptes för, ska en en fiktiv reavinstskatt på 22 % dras av från vinsten. Denna fiktiva "skatt" är avsedd att kompensera för den kapitalvinstskatt som den kvarboende partnern får betala när hen i framtiden säljer bostaden. Någon faktiskt skatteskyldighet uppstår nämligen inte vid förvärv genom bodelning.

När den fiktiva reavinstskatten dragits av ska beloppet delas på två. Man får då fram det belopp som ska användas för att lösa ut den andra partnern ur huset.

Ett exempel
Här följer ett räkneexempel för att konkretisera det hela:

Försäljningspris: 2 000 000 kr. Utgörs av marknadsvärdet + renoveringskostnader - mäklarkostnader

Inköpspris: 1 500 000 kr. Utgörs av det pris bostaden köptes för

Vinst: 2 000 000 kr - 1 500 000 kr = 500 000 kr.

Fiktiv reavinstskatt, 22 % av vinsten: 500 000 kr x 0.22 = 110 000 kr

Nettovärde: 2 000 000 kr (försäljningspris) - 110 000 kr (reavinstskatt) = 1 890 000 kr

Det den kvarboende partnern ska lösa ut den andra för är därmed 1 890 000 kr / 2 = 945 000 kr.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2784)
2021-04-21 Kan man kräva tillbaka pengar efter avslutat äktenskap?
2021-04-17 När har en ny partner rätt till ens hus?
2021-04-17 Kommer jag att stå för hälften av min makes skulder när vi skiljer oss?
2021-04-16 övertagande av bostad

Alla besvarade frågor (91415)