Lösa ut make från den gemensamma bostaden vid skilsmässa.

2020-04-25 i Bodelning
FRÅGA
Min son ska skilja sig och bo kvar i den gemensamma bostadsrätten. Den köptes för 3 800 000kr. Deras insats var 800 000kr. Värdet på bostaden idag är Max 3 400 000kr. Hur mycket ska han köp ut henneför?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att din son är gift och nu skilja skilja sig, i sådana fall är äktenskapsbalken (ÄktB) den tillämpliga lagen.

Vid en skilsmässa sker en bodelning. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap. 1 § ÄktB, vilket är all egendom som inte är enskild egendom, se 7 kap. 1 § ÄktB. Vad som utgör enskild egendom framgår av 7 kap. 2 § ÄktB. Vid beräkning av makarnas andelar i boet ska makarnas skulder dras av från giftorättsgodset, 11 kap. 2 § 1 st ÄktB. Efter det att skulderna har dragits av ska beloppen läggas samman, och summan ska delas lika mellan makarna, detta i enlighet med 10 kap. 3 § ÄktB. Vid en bodelning lägger man alltså samman all egendom personerna har efter att skulder har dragits av, och delar sedan värdet av detta på hälften. I detta fall redogör jag dock bara för hur det blir om man ser till bostadsrätten.

När man ska räkna ut värdet på bostadsrätten börjar man med att dra av eventuella skulder hänförliga till bostadsrätten. Skulderna dras av från det marknadsvärde som bostadsrätten har, i detta fall ca 3 400 000 kr (när man gör en bodelning utgår man från det värde bostadsrätten och skulderna har den dagen ansökan om äktenskapsskillnad görs, se 9 kap. 2 § ÄktB). Det resterande värde som är kvar på bostadsrätten när eventuella skulder dragits av är det som ska delas lika vid vid bodelningen. Om det inte finns några skulder på bostadsrätten skulle det i detta fall innebära att vardera make erhåller 1 700 000 kr i en bodelning. Om din son ska bo kvar i bostadsrätten måste han lösa ut den andra personen för dennes del av värdet i bostadsrätten, alltså hälften av värdet (1 700 000 kr). Detta går att göra genom att överlämna annan egendom motsvarande värdet på bostadsrätten eller genom att betala pengar, se 11 kap. 10 § ÄktB.

Svaret på din fråga är alltså att man utgår från det värde som bostaden och eventuella skulder har den dagen när ansökan om äktenskapsskillnad görs.

Mvh

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2783)
2021-04-17 När har en ny partner rätt till ens hus?
2021-04-17 Kommer jag att stå för hälften av min makes skulder när vi skiljer oss?
2021-04-16 övertagande av bostad
2021-04-16 Vem har rätt till vårt gemensamma hus vid skilsmässa om den ena har betalat mer än den andra

Alla besvarade frågor (91309)