Löneutmätning

2016-10-03 i Utmätning
FRÅGA
När Kronofogden tar beslut om löneutmätning, måste de inte räkna in de "faktiska" kostnaderna man har?Såsom el, bredband/digital TV, privat avbetalning till privat person, som är faktiska kostnader man har varje månad...Känns som KFM (staten) lever kvar i början på 2000-talet och inte hängt med i bredbands och digital tv´ns framfart.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Löneutmätning regleras i 7 kap Utsökningsbalken som du hittar här.

7 kap 4 § reglerar hur mycket av lönen som KFM får utmäta och där står det nämligen att löneutmätning bara får ske av den del av lönen som överstiger kostnaderna för personens och eventuell familjs underhåll. Med underhåll menas bland annat hyra och andra allmänna levnadskostnader. Den delen som KFM inte får röra är en summa som kallas för "beneficiebelopp" eller "förbehållsbelopp".

Förbehållsbeloppet bestäms huvudsakligen utifrån ett ”normalbelopp” som ska anses täcka alla vanliga levnadskostnader som inte är bostadskostnader (se 7 kap. 5 § andra stycket UB).

Det är dock möjligt att öka normalbeloppet, för att få förbehållsbeloppet att motsvara ditt behov (7 kap. 4 och 5 §§ UB).

För 2016 är normalbeloppet:

4 679 kronor för en ensamstående vuxen

7 729 kronor för sammanlevande makar eller sambor

2 482 kronor för barn till och med 6 år

2 857 kronor för barn 7 år eller äldre

Hur stort normalbeloppet ska vara bestäms av riksdagen och justeras en gång per år.

Normalbeloppet har som syfte att garantera gäldenären och dennes familj en lägsta skälig levnadsstandard och ge ett ekonomiskt skydd för de grundläggande behoven.
Enligt 7 kap. 5 § andra stycket UB ska normalbeloppet anses omfatta alla vanliga levnadskostnader utom bostadskostnad, som beräknas särskilt och läggs till normalbeloppet. Till vanliga levnadskostnader räknas i ett hushåll utgifter för mat, kläder, tvätt, hygien, gas, hushållsel, telefon, internetuppkoppling, TV-avgifter, försäkrings- och medlemsavgifter samt utgifter för tillfälliga behov.

TV-avgiften för analog TV ingår alltså men om du väljer att ha digital TV så är jag tveksam till det. Det är KFM som gör bedömningen om vad som krävs för att du ska uppnå en skälig levnadsnivå och du kan som sagt alltid ansöka om att få tillägg till ditt förbehållsbelopp.

Här kan du göra en ungefärlig bedömning om hur mycket man får behålla.

Om du anser att ett beslut om löneutmätning är fel kan du begära rättelse. Det gör du hos KFM och om de inte ändrar beslutet eller om du direkt vill att domstol ska pröva frågan kan du överklaga beslutet till domstol.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Cornelia Najafi
Fick du svar på din fråga?