FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 30/06/2022

Lönefordran / semesterersättning vid hotande konkurs

Min arbetsplats (Restaurang) stänger för gott nu. Fick veta detta för 2 dagar sedan. Vad gäller vid utbetalning av lön och semesterersättning? Är uppsägningstiden på kontraktet relevant för lönen? Chefen har ej försatt sig i konkurs än utan söker en köpare denna veckan i första hand.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Så länge ingen konkurs har skett så har du som arbetstagare en sedvanlig lönefordran och fordran på semesterersättning gentemot din arbetsgivare. Du behöver därmed inte vidta några särskilda åtgärder. 

Skulle däremot en konkurs aktualiseras blir situationen annorlunda. Vid en konkurs utser alltid den behöriga tingsrätten en konkursförvaltare, denna förvaltare tar emot alla de fordringar som finns mot det konkurssatta företaget och fattar alla beslut som rör dessa. Förutsatt att det finns tillräckligt med pengar i företaget för att betala ut lön och semesterersättning kan du få dessa via företaget. Viktigt att notera är att du här ingår i en bredare grupp av fordringsägare och att du därför måste bevaka din fordran, information om hur du gör det kan du få från tingsrätten som utsåg konkursförvaltaren. Vad specifikt gäller lönen kan här den statliga lönegarantin nämnas. Den aktualiseras under vissa förutsättningar, så som att den lön du söker lönegaranti för har intjänats tidigast 3 månader innna konkursansökan lämnades in till tingsrätten.

Sammanfattningsvis är det, om konkursen blir en realitet, viktigt för dig att tänka på att kontakta konkursförvaltaren (via den tingsrätt som utsåg denne) och tala om vilka fordringar du har samt att skicka in lönespecifikationer / bevis på semesterersättningsfordran och anställningsintyg om förvaltaren kräver det. Sedan är det av vikt att du bevakar dina fordringar i konkursen. 

Med vänlig hälsning, 

Gustav OtteboRådgivare