Lön under utredningstid för en eventuell uppsägning

FRÅGA
Om jag har blivit tillsvidare arbetsbefriad och inväntar besked gällande uppsägning eller få att fortsätta jobba, är jag berättigad vanlig lön under dagarna som utredningen pågår då jag är arbetsbefriad? Eller kan arbetsgivaren välja att inte betala ut lön under de dagarna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du ska som huvudregel ha fortsatt rätt till vanlig lön dessa dagar. Detta följer indirekt av 12 § Lagen om anställningsskydd (LAS). Då du i frågan fortsatt står till arbetsgivarens förfogande vore det bra konstigt om arbetsgivaren kunde kringgå det faktum att denne ska betala ut lön under ev. uppsägningstid, bara för att denne "utreder" huruvida du ska bli uppsagd.

Enligt 12 § LAS har nämligen den anställde som inte arbetar under sin uppsägningstid en laglig rätt att få ut lön under hela sin uppsägningstid om denne står till arbetsgivarens förfogande (dvs. tex är arbetsbefriad). Lönen skall vara densamma under denna period och inga förmåner får dras in. Således måste också detsamma gälla när du är under utredning för att bli uppsagd. Allt annat vore att kringgå arbetstagarens skydd i LAS på ett icke önskvärt sätt.

Hoppas du känner dig nöjd med svaret på din fråga!

Sebastian Näslund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1434)
2020-02-17 Kan jag som facklig förtroendeman åberopa den särskilda företrädesrätten vid uppsägning?
2020-02-14 Kan arbetsgivare säga upp hursomhelst?
2020-02-13 Övergång av verksamhet
2020-02-10 Uppsägningstidens semidispositivitet

Alla besvarade frågor (77159)