Lön under uppsägningstiden

FRÅGA
Jag har sagt upp min från mitt jobb och sista dagen är den 24e men onsdag den 9e när jag var hemma och var sjuk ringer dom min och säger att jag inte behöver komma tillbaka fast det är 14 dagar kvar tills min sista dag är.Är inte med i ett fack förbund så dom vill inte hjälpa mig.Vad ska jag göra Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga.

Tillämplig lag vid uppsägning från anställning är Lagen om anställningsskydd (LAS) (här).

Du har rätt till uppsägningslön

I 12 § LAS stadgas att du som arbetstagare har rätt till samma lön och anställningsförmåner under uppsägningstiden även om du inte har några arbetsuppgifter. Utifrån de uppgifter du har gett mig så innebär det att du således fortfarande har rätt till lön under uppsägningstiden fram t.o.m. den 24e, även om du inte är på arbetsplatsen.

Observera följande - Måste stå till arbetsgivarens förfogande

Tänk dock på följande:

Du måste dock stå till arbetsgivarens förfogande om arbetsgivaren kräver det. Det innebär att du som arbetstagare är skyldig att utföra anvisat arbete från arbetsgivaren. Skulle du välja att inte utföra arbetet har arbetsgivaren ingen skyldighet att betala ut uppsägningslön. Men får du däremot inga arbetsuppgifter har du ändå rätt till uppsägningslön.

Skulle du få lön från annan anställning så kan arbetsgivaren avräkna detta på din uppsägningslön

I lagens 13 § regleras ett undantag som stadgar följande:

Om du har haft en annan anställning under uppsägningstiden, och förvärvat inkomst från den anställningen, får din arbetsgivare avräkna det belopp du förvärvat via den andra anställningen. Samma paragraf säger även att arbetsgivaren får avräkna sådan inkomst som du uppenbarligen hade kunnat förvärva i annan godtagbar anställning under uppsägningstiden. Det är arbetsgivaren som i så fall måste bevisa att du uppenbarligen kunde ha tagit annan anställning under uppsägningstiden men inte gjort detta.

Du har en fordran på din arbetsgivare om hen inte betalar ut din slutlön

Om din arbetsgivare väljer att inte betala ut din slutlön har du en s.k. fordran på din arbetsgivare att få betalt. Önskar du hjälp med att driva in den rekommenderar jag att du tar hjälp av ett ombud, eventuellt vår juristbyrå.

Vill du ha kontakt med dem så bokar du ett möte här.

Lycka till,

Med vänliga hälsningar

Johan Håkansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?