Lön under uppsägningstid

FRÅGA
Arbetstagaren säger upp sig. Han har 2 mån uppsägningstid. Han vill gå efter 1 mån, vilket arbetsgivaren accepterar. Har arbetstagaren rätt till lön hela uppsägningstiden?
SVAR

Hej! Frågor om uppsägning från anställning regleras i lagen om anställningsskydd (LAS) (här).

I 12 § LAS (här) stadgas att en arbetstagare har rätt till samma lön och anställningsförmåner under uppsägningstiden även om man inte har några arbetsuppgifter.

Står man inte till arbetsgivarens förfogande under uppsägningstiden kan dock arbetsgivaren göra avdrag för inkomster som arbetstagaren under samma tid förvärvat i annan anställning. Arbetsgivaren kan även göra avdrag för inkomster som arbetstagaren under denna tid uppenbarligen kunde förvärvat (13 § LAS här). Bevisbördan för att arbetstagaren har haft en annan inkomst eller skulle kunna haft en annan inkomst ligger dock på arbetsgivaren


Med vänlig hälsning,

Alfred Wittboldt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1853)
2021-09-24 Vad gäller för timanställda?
2021-09-22 Uppsägningstid för arbetstagare med lönebidrag
2021-09-22 Kan min arbetsgivare avsluta min provanställning då vi kommit överens om föräldraledighet?
2021-09-20 Felaktig uppsägning av behovsanställning?

Alla besvarade frågor (95850)