Lokalhyresgäst orsakar störningar för boende i huset

Hej, jag bor i en lägenhet i en bostadsrättsförening i innerstan i Sthlm. Efter att vi har flyttat in har det öppnat en yoga studio vägg i vägg med vår lägenhet. Hur mycket ljud ska man behöva tåla? Jag hör musik och bas in i vår lägenhet på dagar och kvällar, vardagar och helger. Deras lokal är också vägg i vägg med vår uteplats/balkong. Är det ok att spela hög technomusik så vi inte kan sitta och äta lunch där på helger på våren och sommaren? Eller ha öppet fönster? Tack för er hjälp. Med vänlig hälsning, ledsen boende.

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Jag utgår från att din bostadsrättsförening hyr ut lokalen till "yogaföretaget" vilket innebär att jordabalken (JB) är tillämplig.

Vad gäller vid störningar i lokaler?

Lokalhyresgäster har en skyldighet att inte störa de andra boende i huset. Störningarna får inte ske i sådan grad att det kan vara skadligt för hälsan eller annars försämra bostadsmiljön (12:25 § 1 st. JB). Vanliga exempel på störningar är bland annat störande ljud i form av t.ex. hög musik, skrik eller bankningar. Om det finns ordningsföreskrifter i föreningen som stadgar att man ska vara tyst efter vissa tider kan det innebära störningar om man bryter mot dessa. Däremot är man som boende i ett lägenhetshus tvungen att leva med acceptabla ljud, t.ex. ljudet från lekande barn och normalt beteende.

Hur ska bostadsrättsföreningen hantera problemet med störningarna?

Det krävs att, de boende som upplever störningar från andra i huset, framför sina klagomål till styrelsen i föreningen. Styrelsen har en skyldighet att utreda vid klagomål från boende i huset. Styrelsen måste agera snabbt och ta klagomålen på allvar. Styrelsen har bevisbördan vid en eventuell tvist och måste kunna styrka grunden för förverkande om det skulle bli aktuellt.

Vid störningar ska, om styrelsen finner skäl för det, delge en rättelseanmodan till den som ska upphöra med störningarna. Då har hyresgästen cirka 4–5 veckor på sig att rätta sig innan styrelsen kan gå vidare med en eventuell uppsägning. Om hyresgästen rättar sig inom denna tid sker ingen vidare åtgärd.

Däremot om hyresgästen inte vidtar rättelse har bostadsrättsföreningen rätt att förverka hyresrätten. Det innebär att hyresavtalet upphör att gälla omedelbart och hyresgästen måste flytta ut (12:42 6 p. JB).

Sammanfattningsvis kan bostadsrättsföreningen göra mer än att bara säga till lokalhyresgästen att sluta med störningar. Lokalhyresgästen kan bli tvungen att flytta på bostadsrättsföreningens begäran.

Vad gäller vid bostadsrättsföreningens passivitet att ingripa mot störningarna?

Ifall bostadsrättsföreningen inte gör något åt störningarna kan du vända dig till hyresnämnden som kan meddela ett åtgärdsföreläggande. Ett åtgärdsföreläggande innebär att bostadsrättsföreningen ska lösa ett problem t.ex. störningar före ett visst datum. Det finns även en möjlighet att få nedsättning av årsavgiften under tiden som störningarna sker.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Matilda HamnerRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”