FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt28/04/2017

Lokala föreskrifter om kopplingstvång för hundar

Hur ser egentligen den rättsliga grunden ut för att Stockholm har utfärdat kopplingstvång för hundar eftersom det inte har stöd i allmän lag (såvida inte Stockholm betraktas som renbetesområde)? Åsidosättande av svensk lag är väl endast möjligt vid utfärdande av undantagstillstånd?

Vänligen förklara, tack på förhand!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om allmän ordning och säkerhet finns i ordningslagen (1993:1617) (OL) som innehåller bland annat bestämmelser som reglerar kommuners möjlighet att besluta om lokala föreskrifter i olika sammanhang (3 kap. 8-13 § OL).

Lokala ordningsföreskrifter om koppeltvång på vissa platser

Det har inte tagits in någon bestämmelse i OL om generellt koppeltvång för hundar. Kommunen får dock meddela föreskrifter för att upprätthålla den allmänna ordningenoffentlig plats (se 3 kap. 8 § OL och 1 § första stycket förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)).

Hundhållning går in under kommunens rätt att upprätthålla den allmänna ordningen, trots att hundtillsyn dessutom regleras i andra föreskrifter (se t.ex. lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter). Din kommun får alltså i sin lokala ordningsstadga reglera tvång att hålla hundar kopplade, tvång att plocka upp efter hundar m.m. Däremot får sådana regler inte omfatta samtliga offentliga platser inom en kommun eftersom det skulle uppfattas som ett onödigt tvång på allmänheten eller annars utgöra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet (se 3 kap. 12 § OL). De platser som omfattas måste alltså vara särskilt motiverade från en ordningssynpunkt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna HolmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”