Lokala föreskrifter om kopplingstvång för hundar

2017-04-29 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hur ser egentligen den rättsliga grunden ut för att Stockholm har utfärdat kopplingstvång för hundar eftersom det inte har stöd i allmän lag (såvida inte Stockholm betraktas som renbetesområde)? Åsidosättande av svensk lag är väl endast möjligt vid utfärdande av undantagstillstånd?Vänligen förklara, tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om allmän ordning och säkerhet finns i ordningslagen (1993:1617) (OL) som innehåller bland annat bestämmelser som reglerar kommuners möjlighet att besluta om lokala föreskrifter i olika sammanhang (3 kap. 8-13 § OL).

Lokala ordningsföreskrifter om koppeltvång på vissa platser

Det har inte tagits in någon bestämmelse i OL om generellt koppeltvång för hundar. Kommunen får dock meddela föreskrifter för att upprätthålla den allmänna ordningenoffentlig plats (se 3 kap. 8 § OL och 1 § första stycket förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)).

Hundhållning går in under kommunens rätt att upprätthålla den allmänna ordningen, trots att hundtillsyn dessutom regleras i andra föreskrifter (se t.ex. lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter). Din kommun får alltså i sin lokala ordningsstadga reglera tvång att hålla hundar kopplade, tvång att plocka upp efter hundar m.m. Däremot får sådana regler inte omfatta samtliga offentliga platser inom en kommun eftersom det skulle uppfattas som ett onödigt tvång på allmänheten eller annars utgöra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet (se 3 kap. 12 § OL). De platser som omfattas måste alltså vara särskilt motiverade från en ordningssynpunkt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1314)
2021-07-31 Turistvisum i Sverige
2021-07-30 Krävs det tillstånd för värdepappersrörelse om man vill investera i finansiella instrument via ett AB?
2021-07-29 Vapenlicens LOB
2021-07-27 Vart ska man vara folkbokförd?

Alla besvarade frågor (94585)