Lokal för hästverksamhet underkänd av länsstyrelse.

2017-05-19 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag hyr en lokal för att bedriva verksamhet med hästar. Denna lokal blev underkänd av länsstyrelse så att jag inte fick tillstånd att bedriva min verksamhet förrän lokalen justerats. Lokalen justerades ej och jag har deponerat hyran.Nu måste jag flytta och har börjat ta ut pengarna som deponerats. Dessa medel används för att ersätta lokalen som ej är godkänd. Hyresvärden skickar då betalningspåminnelse, som jag bestrider. Kan ni hjälpa mig med detta?mvhMarianne
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om en myndighet under hyrestiden meddelar förbud mot att använda lokalen för det avsedda ändamålet, i det här fallet din hästverksamhet, kan det leda till att avtalet upphör att gälla. Det är under förutsättning att anledningen till förbudet inte beror på hyresgästen, och hyresvärden har på sig till dess att förbudet vinner laga kraft (eller om annan tid för efterrättelse är förordnad i beslutet) att korrigera lokalen (se jordabalken, JB, 12 kap. 16 § första stycket, fjärde punkten och JB 12 kap. 10 § andra stycket). Jag vill dock uppmärksamma på att det inte är så ovanligt med klausuler i lokalhyreskontrakt där hyresgästen har skyldigheten att bekosta åtgärder för att justera lokalen. I så fall lär inte avtalet upphöra om det finns en sådan klausul i ditt hyreskontrakt.

Om ingen sådan klausul finns, upphör hyresavtalet den dag då hyresvärden senast skulle ha justerat lokalen enligt länsstyrelsens beslut. Från och med den dagen finns heller ingen skyldighet att betala hyra.

Jag hoppas att svaret är till hjälp.

Vänliga hälsningar,

Karl Montelius
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (942)
2018-05-27 Hyresgästens skyldigheter
2018-05-25 När är en uppsägning av hyreskontrakt otillbörlig?
2018-05-24 Uppsägning eller förverkande vid hyreavtal kopplat till tjänst
2018-05-24 Kan efterlevande make/sambo överta hyreslägenhet?

Alla besvarade frågor (54529)