Lojalitetsplikt och kundregister

FRÅGA
Hej!Jag har sagt upp mig från min anställning på ett hunddagis. Arbetsgivaren behandlar personalen illa och betalar inte ut lönen i tid. Jag vill nu starta upp hundrastning och passning. Är det olagligt för mig att kontakta kunderna och informera om min verksamhet eller erbjuda dom tjänster? Inget sekretess avtal har skrivit på hunddagiset eller något annat avtal för den delen, förutom anställningsavtal. Jag har kundernas kontaktuppgifter för att jag spara det i min telefon så jag skulle kunna kontakta ägarna snabbt om det hände hundarna något.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Oavsett om det uttryckligen står i anställningsavtalet eller inte omfattas alla arbetstagare av en lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare. Att ta med sig kundkontakter vid avslutad anställning har i praxis ansetts vara ett brott mot denna plikt. Det har då rört sig om en arbetstagare som genom en aktiv handling har förberett och medfört uppgifterna. Ett annat rättsfall (arbetsdomstolens dom nr 35/15, mål nr A 155/14) har en arbetstagare inte ansetts bryta mot lojalitetsplikten då denne kontaktat kunder som hen hade i sin tidigare anställning. Det som gjorde att det i det senare fallet inte ansågs vara ett brott mot lojalitetsplikten var att arbetstagaren inte hade kontaktat kunder utifrån uppgifter hen tillgodogjort sig via ett kundregister. Arbetstagaren hade istället själv tagit reda på (google.se, hitta.se m.m.) kontaktuppgifterna till de kunder hen sen kontaktade.

Enligt 8 § i lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter stadgas att en arbetstagare som utnyttjar eller röjer en företagshemlighet blir ersättningsskyldig för den skada som åsamkas arbetsgivaren. Ett kundregister är en företagshemlighet i lagens mening.

Jag vill därför starkt avråda dig från att använda kontaktuppgifterna till kunderna som du har fått genom ditt arbete på hunddagiset då det kan bli en kostsam historia.

Hoppas det här var svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa fler frågor!

Jenny Ångström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll