Lojalitetsplikt mot arbetsgivaren

Hej, arbetar inom finansbranschen och har nu sagt upp mig och går till ett konkurrerande bolag. Min chef nämnde att jag blir "arbetsbefriad"/satt i karantän under uppsägningstiden om 3 mån. Detta är inte avtalat. Har kvar mail, mobil, bil, dator och tillgång till flera system.

Jag har bett om att få gå 12 dagar tidigare då jag skall påbörja internutbildning, men min nuvarande arbetsgivare nekar då jag sitter i "karantän". Dock inget skriftligt. Vad gäller här? Är jag i karantän? Vad kan jag göra? Behöver verkligen dessa 12 dagar, men förstår även min arbetsgivare. Men vad gäller och har vi en avtalad konkurentklausul el liknande?

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.

Först bör sägas att inom finansbranchen är det vanligt med konkurrensklausuler i anställningsavtalen där jag råder dig att läsa igenom ditt anställningsavtal igen för att vara säker på detta. Enligt lag är du skyldig att under anställningen vara lojal mot din arbetsgivare eftersom lagen (19990:409) om skydd för företagshemligheter (FHL) är gällande oavsett om det finns en konkurrensklausul eller inte i anställningsavtalet.

Lojalitetskravet ingår som ett led i anställningsavtalet. Den grundläggande synpunkten är att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren. Illojalitet kan vara grund för ett avtalsbrott där du kan bli skadeståndsskyldig i värsta fall.

Exempel på handlingar som i domstol ansetts vara illojala är förskingring, eller att den anställde driver en konkurrerande verksamhet, om den konkurrerande verksamheten skadar arbetsgivaren. Brott mot tystnadsplikten eller att avslöja hemlig information i syfte att skada arbetsgivaren, kan också vara ett brott mot lojalitetsplikten.

Om du väljer att gå på internutbildningen under din uppsägningstid emot din arbetsgivares vilja finns en risk till att du är illojal. Detta i sin tur kan leda till ett avtalsbrott där din arbetsgivare kan väcka skadeståndsspråk mot dig. Med detta sagt råder jag dig till att försöka hitta en lösning tillsammans med din arbetsgivare, som till exempel genom att försöka förhandla fram en kortare uppsägningstid där du avstår från lön den nerkortade tiden.

Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000