LOB och PL13 körkort

2021-07-29 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej! Jag blev under helgen tagen för LOB när jag urinerade utomhus. Jag ville skriva på boten men de sa att jag skulle med in till stationen för att sova i fyllecell. Då blev jag grinig och sa att jag vet exakt vart jag är och vad jag har gjort. Men nu till mitt funderande. Jag har blivit tagen för en PL13 där jag blev hemkörd tidigare för ca 10 månaders sedan. Som jag skrev blev jag HEMKÖRD. Min fråga är då om jag kan bli av med körkortet på grund av en PL13 och en LOB. Jag är medveten om att man kan missta sitt körkort med 2 LOB under 2 år. Men funderar kring denna PL13. Känns inte som det borde göra något med körkortet eftersom att jag blev hemkörd från platsen. Snälla svara är lite nojig då jag blir av med mitt jobb utan körkort..
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om en körkortshavare gör sig skyldig till vissa brott och förseelser kan Transportstyrelsen återkalla personens körkort. Förutsättningarna för när återkallelse av körkortet ska ske regleras i 5 kap 3 § körkortslagen. I bestämmelsen finns nio olika återkallelsepunkter. Körkortet ska bland annat återkallas om körkortshavaren gjort sig skyldig till exempelvis rattfylleri, grov vårdslöshet i trafik eller andra upprepade trafikförseelser, se punkt 1 och 2.

Vidare ska körkortet återkallas om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort enligt punkt 5. Opålitlighet i nykterhetshänseende riktar främst in sig på situationer där det riktats nykterhetsanmärkningar mot en körkortshavare. Till exempel om körkortshavaren blivit omhändertagen enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer (LOB). Att ha blivit omhändertagen enligt 13 § polislagen (PL) är inte en sådan situation som typiskt sett avses i punkt 5.PL 13 §passar inte heller in på någon av de övriga punkterna i 5 kap 3 § körkortslagen.

Det bör nämnas att det ska företas en helhetsbedömning av risken för ytterligare misskötsamhet i nykterhetshänseende innan återkallelse av körkort kan ske. Att ha blivit omhändertagen enligt LOB och PL13, en gång vardera, torde inte vara tillräckligt för att återkalla körkortet på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende då omhändertagande enligt PL 13 § inte är en sådan grund som kan åberopas. Har körkortshavaren dock flertalet gånger blivit omhändertagen enligt LOB kan det vara tillräckligt för återkallelse av personens körkort.

I äldre förarbeten till körkortslagen ansågs det utgöra starka indikationer på olämplighet i nykterhetshänseende om en körkortshavare blivit omhändertagen enligt LOB flertalet gånger under en kortare period, se prop 1997/98:124 s 74. I tidigare praxis har Högsta förvaltningsdomstolen, tidigare Regeringsrätten, dock varit restriktiva i återkallandet av körkort. I RÅ 1986 ref 113 hade en person omhändertagits enligt LOB tre gånger inom loppet av 16 månader, men ingenting i socialnämndens utredning pekade på att personen var olämplig att inneha körkort och det skedde därför ingen återkallelse av körkortet.

För ytterligare information, se Transportstyrelsens hemsida.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Elias Kröger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (959)
2021-10-06 Ska jag sakta in om omkörande fordon färdas långsamt?
2021-10-03 Parkering under 24h med husbil
2021-09-30 Vad är straffet för grovt sjöfylleri?
2021-09-28 Vad gäller vid återkallelse av körkort på grund av sjukdom?

Alla besvarade frågor (96428)