LOB och PL13 körkort

Hej!

Jag blev under helgen tagen för LOB när jag urinerade utomhus. Jag ville skriva på boten men de sa att jag skulle med in till stationen för att sova i fyllecell. Då blev jag grinig och sa att jag vet exakt vart jag är och vad jag har gjort.

Men nu till mitt funderande. Jag har blivit tagen för en PL13 där jag blev hemkörd tidigare för ca 10 månaders sedan. Som jag skrev blev jag HEMKÖRD. Min fråga är då om jag kan bli av med körkortet på grund av en PL13 och en LOB.

Jag är medveten om att man kan missta sitt körkort med 2 LOB under 2 år. Men funderar kring denna PL13. Känns inte som det borde göra något med körkortet eftersom att jag blev hemkörd från platsen. Snälla svara är lite nojig då jag blir av med mitt jobb utan körkort..

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om en körkortshavare gör sig skyldig till vissa brott och förseelser kan Transportstyrelsen återkalla personens körkort. Förutsättningarna för när återkallelse av körkortet ska ske regleras i 5 kap 3 § körkortslagen. I bestämmelsen finns nio olika återkallelsepunkter. Körkortet ska bland annat återkallas om körkortshavaren gjort sig skyldig till exempelvis rattfylleri, grov vårdslöshet i trafik eller andra upprepade trafikförseelser, se punkt 1 och 2.

Vidare ska körkortet återkallas om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort enligt punkt 5. Opålitlighet i nykterhetshänseende riktar främst in sig på situationer där det riktats nykterhetsanmärkningar mot en körkortshavare. Till exempel om körkortshavaren blivit omhändertagen enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer (LOB). Att ha blivit omhändertagen enligt 13 § polislagen (PL) är inte en sådan situation som typiskt sett avses i punkt 5.PL 13 §passar inte heller in på någon av de övriga punkterna i 5 kap 3 § körkortslagen.

Det bör nämnas att det ska företas en helhetsbedömning av risken för ytterligare misskötsamhet i nykterhetshänseende innan återkallelse av körkort kan ske. Att ha blivit omhändertagen enligt LOB och PL13, en gång vardera, torde inte vara tillräckligt för att återkalla körkortet på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende då omhändertagande enligt PL 13 § inte är en sådan grund som kan åberopas. Har körkortshavaren dock flertalet gånger blivit omhändertagen enligt LOB kan det vara tillräckligt för återkallelse av personens körkort.

I äldre förarbeten till körkortslagen ansågs det utgöra starka indikationer på olämplighet i nykterhetshänseende om en körkortshavare blivit omhändertagen enligt LOB flertalet gånger under en kortare period, se prop 1997/98:124 s 74. I tidigare praxis har Högsta förvaltningsdomstolen, tidigare Regeringsrätten, dock varit restriktiva i återkallandet av körkort. I RÅ 1986 ref 113 hade en person omhändertagits enligt LOB tre gånger inom loppet av 16 månader, men ingenting i socialnämndens utredning pekade på att personen var olämplig att inneha körkort och det skedde därför ingen återkallelse av körkortet.

För ytterligare information, se Transportstyrelsens hemsida.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”