Ljuga om inkomst vid låneansökan

FRÅGA
En bekant råkade ut för riktiga tråkigheter som han var tvungen att lösa snabbt.Så han tog många lån. Det största 457 000kr och det minsta 500kr.Totalt ca 30 lån med totalvärde 1 745 000kr.Han ljög om sin inkomst när han ansökte för att få låna.Hos 5 lånegivare skickade han in falska lönebesked.Nu står han där och inte kan betala.Han har ansökt om skuldsanering. Nu har han läst att det kan bli fängelse om man anger fel inkomst.Innebär det då att han kan få upp till 7 år för varje lån. Alltså 7*30 lån. Typ livstid.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det brott som skulle kunna vara aktuellt i detta fall är bedrägeri som regleras i 9 kap. 1 § Brottsbalken.

För att det ska vara fråga om ett bedrägeri behöver följande krav vara uppfyllda: En person ska ha vilselett (1) någon annan (2) att företa en handling eller avstå från en handling (3) som i sin tur medfört vinning för den vilseledande (4) och skada för den vilseledde (5).

I den situation som du nämner vilseleds banken genom att banken, på grund av falska uppgifter om personens privatekonomi, betalar ut pengar till personen. Att förfarandet medför vinning för personens står klart (pengar till på kontot). Kan skada, eller närmare bestämt beaktansvärd risk för skada, styrkas för banken så är brott begånget. I det fall som du nämner verkar det finnas en risk för skada för banken då personen inte kan betala. Personen kan därför ha begått bedrägeri, men det är alltid en domstol som prövar det om en polisanmälan görs och en åklagare väcker åtal.

Straffet för bedrägeri är fängelse i högst två år. Straffet för grovt bedrägeri är fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Andra påföljder kan eventuellt också bli aktuella.

Om personen skulle dömas för bedrägeri finns alltså en risk för fängelse. I Sverige får man en gemensam påföljd för de brott man döms för. Enligt den s.k. asperationsprincipen utgår domstolarna från det allvarligaste brottet och sen lägger till en minskande del av straffvärdet för vart och ett av de övriga brotten i ordning efter brottens allvar. Följden av det blir i praktiken att straffet man döms till är lägre än om man skulle addera straffvärdena för varje enskilt brott. Vi adderar inte t.ex. 2+2+2+2+2=10, utan straffet blir betydligt lägre.

Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (365)
2020-05-30 Alternativ för att erhålla betalning vid möjligt bedrägeri
2020-05-29 Lån i annans namn - bedrägeri och urkundsförfalskning.
2020-05-29 Olagligt med spärrforcering på pendeltågsstationer?
2020-05-28 Är det brottsligt att köpa ett föremål som man vet är stulet?

Alla besvarade frågor (80678)