FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt23/11/2015

Lilla riksvapnet i näringsverksamhet

Hej,

Jag undrar vad som gäller om jag i mitt företags logotyp vill använda en bild av tre kronor, ordnade två över en. Har sett att flertalet företag använder denna typ av logga i sin verksamhet. Är detta förbjudet då Sveriges riksvapen (det lilla riksvapnet) är ordnat på samma sätt, eller vad gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Det lilla riksvapnet har två alternativa utseenden. I den ena varianten kan den utgöras av en med kunglig krona krönt blå sköld med tre öppna kronor av guld, ordnade två över en, och i den andra tre öppna kronor av guld, ordnade två över en, utan sköld och kunglig krona. Detta framgår av Lag (1982:268) om Sveriges riksvapen 3 § första och tredje styckena. Liksom stora riksvapnet så används det lilla som symbol för den svenska staten (Lag om Sveriges riksvapen 1 § första stycket). Som sådan får den inte användas som varumärke i näringsverksamhet utan vederbörligt tillstånd, vilket framgår av Lag (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar 1 § första stycket. Detta gäller även beteckning som är modifierad, men ändå lätt kan förväxlas med det lilla riksvapnet (Lag om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar 1 § tredje stycket).

Om du vill använda det lilla riksvapnet eller en liknande beteckning i ditt företags logotyp så måste du med andra ord göra en ansökan om tillstånd. Ansökan ska skickas till Patent- och registreringsverket. Denna ska innehålla ditt företags namn och adress, tydlig uppgift om det lilla riksvapnet, uppgift om de tjänster eller varor som logotypen ska användas till, skälen till användningen och en tydlig avbildning av din tänkta logotyp i minst tre exemplar. Det är också värt att notera att ansökan är belagd med en särskild avgift, som i nuläget uppgår till 1350 kronor. Avgiften ska betalas i samband med ansökan. Ytterligare avgift kan tillkomma om Patent – och registreringsverket behöver inhämta utlåtande från Riksarkivet.

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo