Leverans till blufföretag

2017-07-29 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej!Ett företag (ett AB) har gjort stora beställningar av varor från mitt företag mot faktura. De betalar nu inte, de går inte att nå på några nummer och det inkassobrev som skickats via min bokföringstjänst kommer inte fram på angiven adress. Jag har tyvärr helt enkelt blivit blåst vilket såklart är väldigt tråkigt för en ensamföretagare.Hur kan jag gå vidare, ta ärendet till kronofogden när de inte går att nå?Stort tack för tips!Vänliga hälsningar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du kan absolut gå till Kronofogden om du inte får betalt (information om hur du går till väga finner du på https://www.kronofogden.se).

Om köparen gått i konkurs är möjligheten att få pengar som leverantör liten (leverantörskulder är en oprioriterad fordran, 18 §,i förmånsrättsordningen i förmånsrättslagen) om det inte finns ett giltigt återtagandeförbehåll. Efter konkursboets upphörande finns dock skulden kvar. I 1 kapitlet 3 § aktiebolagslagen står det att ingen har personligt ansvar för bolagets skulder. Undantag från detta kan uppstå om aktiebolaget inte har skött sina åtaganden ordentligt (25 kapitlet 18 § aktiebolagslagen).

Köpavtalet skulle potentiellt också kunna ogiltigförklaras enligt ogiltighetsgrunderna i tredje kapitlet avtalslagen om din motpart beställt i bluffsyfte. Köparens handlande skulle också kunna vara ett bedrägeri (9 kapitlet 1 § brottsbalken).

Hoppas du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Oskar Jansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (355)
2021-07-22 Hur ska min dotters avtal tolkas? Och hur gör vi för att komma ur det?
2021-07-20 Hur återkallas en fullmakt?
2021-07-01 Kan en arbetsgivare tvinga sina medarbetare att skriva på en avsiktsförklaring?
2021-05-13 Konsekvensen av att arbeta som student fastän man inte är student

Alla besvarade frågor (94630)