Legataries rätt att föra talan vid bouppteckning

Är en legatarie sakägare i en bouppteckning? I vilken mån har de möjlighet att föra talan?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om en testator i sitt testamente har förordnat att viss bestämd egendom, eller del av viss bestämd egendom, ska tillfalla testamentstagaren t.ex. en fastighet, ett visst kontantbelopp, vissa lösören etc. kallas testamentstagaren legatarie och hen får ett legat. En bouppteckning eller förrättning, som det också kan kallas, är det tillfälle då de som har rätt till att ta arv träffas för att gå igenom de tillgångar och skulder som finns i boet, som de var på dödsdagen. Enligt 20 kap. 2 § ärvdabalken ska samtliga dödsbodelägare kallas till bouppteckningen. Efterlevande make/sambo, arvingar och universella testamentstagare är dödsbodelägare enligt 18 kap. 1 § ärvdabalken. Detta innebär att den som genom ett testamente har rätt till legat inte behöver kallas till bouppteckningen. En legatarie är inte dödsbodelägare och har därför inte del i boet, utan har endast rätt att få ut den egendom som testamenterats till honom eller henne.

Legatarien kan klandra testamentet vid domstol om hen anser att det inte stämmer överens med bouppteckningen.

Vänligen,

Hanna KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”