Legalitetsprincipen

2019-08-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Stämmer det att "det som uttryckligen inte är förbjudet är tillåtet"?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Ja, till viss del. Det du nu nämner följer av legalitetsprincipen, om det inte finns föreskrift om att något är förbjudet, så är det tillåtet. Detta innebär att man inte kan dömas för något man gör om det inte finns ett nedskrivet straffbud. Det behöver däremot inte vara uttryckligen förbjudet på det sätt att varje specifik sak behöver nämnas, utan strafflagarna kan i viss mån vara generellt utformade (så länge de inte blir obestämda). Exempelvis behöver det inte stå i lagen att "knivmord" är straffbelagt utan det räcker med att man straffbelägger mord på ett generellt plan genom att skriva "beröva annan livet" (3 kap. 1 § BrB).

Sammanfattningsvis skulle jag säga att följande är mer korrekt – Inget straff utan lag.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer!

Med vänlig hälsning

Joel Åkerlind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2269)
2020-01-17 Får man förbjuda snattare från att gå in i affärer?
2020-01-16 Anmäla gammalt brott
2020-01-11 Anmäla ett preskriberat brott
2020-01-07 Var finns brottsstatistik?

Alla besvarade frågor (76421)