Legala arvsordningen och allmänna arvsfonden

2017-01-24 i Arvsordning
FRÅGA
Hej! Jag har en morbror som är änkling sedan några år. När hans hustru dog skrevs det att hustruns syskonbarn skulle ärva hälften av kvarlåtenskapen när min morbror dog. Däremot finns inget skrivet om hur hans del av kvarlåtenskapen ska fördelas. Tidigare har det väl varit så att denna automatiskt fördelas mellan kvarvarande syskon eller syskonbarn i det fallet syskonen avlidit. Fick höra att detta ändrats och att det numera gäller att det måste finnas ett testamente, annars skulle kvarlåtenskapen gå till Allmänna arvsfonden. Stämmer detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Finns inget testamente vid arvlåtarens död som anger hur arvet ska fördelas gäller den arvsordning som anges i ärvdabalken, se här. I första hand är det då den avlidnes barn (bröstarvingar) som ska dela lika på kvarlåtenskapen, se 2 kap. 1 § ärvdabalken (här). Finns barnen inte kvar i livet träder barnbarnen i dess ställe. Då blir alltså barnbarnen att se som bröstarvingar.

Har den avlidne inte några barn, gäller att arvlåtarens föräldrar får arvet, se 2 kap. 2 § ärvdabalken (här). Finns inte heller föräldrarna kvar är det arvlåtarens syskon som får arvet. Som du beskriver så blir det sen i nästa led syskonbarnen som får ta del av arvet om syskonen avlidit, se 2 kap 2 § 2 st. ärvdabalken (här). Om det syskon till din morbror som är din förälder har avlidit blir det alltså du(och dina eventuella syskon) som tilldelas din förälders del i arvet. Som jag skrev ovan gäller detta endast om det inte finns något testamente som reglerar arvsfördelningen.

Att arvet i detta fall skulle hamna hos allmänna arvsfonden om inget testamente finns stämmer inte. Allmänna arvsfonden blir bara aktuell när den avlidne inte har några arvingar och det inte finns något testamente där den döde testamenterar sin kvarlåtenskap till någon annan, se 5 kap. 1 § ärvdabalken (här). Eftersom det finns åtminstone ett syskonbarn i livet (du) finns det arvingar till den avlidne och därmed blir inte allmänna arvsfonden aktuell.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Cecilia Knutsen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1667)
2021-09-23 Vem ärver min bror?
2021-09-22 Om jag dör innan mina föräldrar, är det då min fru eller mitt barn som kommer ärva?
2021-09-19 Kan min systers barnbarn ärva efter mig?
2021-09-17 Kan man ärva av sin fostermoders halvsyster?

Alla besvarade frågor (95852)