Lawline svarar inte på skoluppgifter

2020-09-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Jag ska skriva PM om EKMR artikel 10 och rätten att få tillgång till allmänna handlingar. Kan rätten att få tillgång till allmänna handlingar utläsas någonstans i EKMR artikel 10 eller är det en lag i sig självt? Och brukar Europadomstolen pröva frågor om rätten att få tillgång till allmänna handlingar? Hur prövar man dessa fall?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lawline har som policy att inte besvara skoluppgifter. Med anledning av detta kan jag dessvärre inte besvara din fråga.

Jag hoppas att du finner ett svar på din fråga på ett annat vis.

Vänligen,

Andrea Vrcic
Fick du svar på din fråga?